רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 28 באוגוסט 2015

ללא שמץ של בושה - אוי נא לנו לאן הגענו ויזניצאים בורים ועמי הארצות באידיאה האגודאית רק הם מסוגלים לעשות כך

זה מדהים, לא הייתי מאמין שנגיע לימים כאלו שמי שמנהלים את 'מועצת גדולי התורה' יהיו מרוקנים מכל תוכן אידיאי, שלא יבינו את המינימום את האל"ף בי"ת בגישת גדולי ישראל האמיתיים לייצוג החרדי, עושה רושם כי חברי 'מועצת גדולי התורה' מאמינים כי לשבת בכנסת זה כבוד, עד כדי כך שלא נשמע עוד 'גדול' אחד מגדולי ימינו שיטיף מוסר לאלו שיושבים שם יפקחו עיניהם ויאמרו להם כי הם יושבי חושך וצלמות במקום שצריכים לבכות על חורבן הדור על כל כך הרבה יהודים שירדו מן הדרך, על חיים שהם חיי חושך ומרמים את עצמם כי זה אור. אין עוד היום אחד ויחיד שיעמיד את הדברים בפרופורציה הנכונה, ואין זה פלא מדוע שגבאיהם ועסקניהם אינם טובים יותר

ראשי חסידי ויזניץ ללא כל שמץ של בושה הביאו לישיבת 'מועצת גדולי התורה' 'לחיים' לכבוד מינויו של ליצמן לשר. במקום שר' ישראל יקום ויבכה על החורבן הגדול שליצמן צריך להתמנות כשר וכי עושים זאת מחוסר ברירה ובכאב רב, למדנו כי ר' ישראל יודע לשחק פרומקייט בעניינים שהוא חושב שיזכה לאהדת כמה קנאים ורחוק מאוד מלהבין ולדעת אידיאה אגודאית מהי. אביו ר' משה'לע היה יהודי של אידישקייט עד כדי כך שכאשר מונה לראשות 'מועצת גדולי התורה' הוא הצהיר והודיע כי הוא יעסוק רק בחיזוק הדת ובכל היתר הוא לא רוצה לקחת חלק כלשהו, מצידו אפילו הפוליטיקה הפנימית היתה בגדר של סכנה ולא טוב לנפש, והנה בא בנו ר' ישראל ובמקום שילמד מאביו הוא למד מן הציונים והמזרחיסטים כי להתמנות ל'שר' זה יום גדול ושותים על כך 'לחיים'

ר' ישראל לא קולט ואינו מבין את חומרת הצעד הזה, וכי אם הגדולים במשך של 63 שנה החזיקו את עצמם בכח ולמרות הלחצים הגדולים לא הסכימו שיהודי חרדי יישב בממשלה כלשהי ימנית ושמאלנית, זו מספיקה בשביל שאם הגדולים הגיעו למסקנה כי בנסיבות הנוכחיות יושבים בממשלה זה צריך להיעשות בכאב בצער רב על שנאלצים לחרוג מן המותר. להביא 'לחיים' למועצה על דבר שכזה, זו ההוכחה כי ר' ישראל ואנשיו בויזניץ של היום בורים ועמי הארצות באידיאה החרדית, מפני שרק במזרחי שתו 'לחיים' על מינוי כזה, איש לפני שנים לא חלם שדבר כזה יתכן אצל החרדים בכלל ובמועצת גדולי התורה בפרט

ואם 'בארזים' נפלה כזו התדרדרות, מה יאמרו אזובי הקיר הציבור שהולך ומתדרדר לומד מרבניו המובילים אותם לתהום רוחני, עד שאינם מבינים את משמעות היותנו 'חרדים'. אסור לשכוח, כי מבחינה דתית החרדים הם לא עוד הראשונים העילית שבציבור, המרכזניקים אנשי הרב קוק הדתיים מאוד עוברים אותנו החרדים בכל מה שקשור להקפדה על קיום המצוות על  קלה כבחמורה, הם מחמירים הרבה יותר מאתנו ויש לנו עוד הרבה מה ללמוד מהם

'חרדיות' היא אידיאה, וזו במשך השנים נשחקה, ואתמול עשו לה יציאת נשמה, ובמקום לבכות, ר' ישראל וחסידיו מויזניץ אמרו 'לחיים'

אוי לנו שכך עלתה בימינו

חיים שאולזון

אוכלים 'דבר אחר' ורוקדים ב'מחולות' כמו בעגל וטוענים כי אין שינוי בעמדות - כמה מילים לעורכי 'המודיע'


כי השוחד יעוור עיני חכמים ופקחים ולא אכנס כאן להבדלים, למדנו שוב כשעוסקים במי שיש לו נגיעה, אינו מסוגל לשלוט על כתיבתו וכותב דברים החייבים לזעזע. המזל היחיד הוא שכל כך הרבה מקוראי העיתון מתמודדים עם אותה בעיה ולא ישאלו שאלות, אבל מי שאינם נמנים עליהם, לא רוצים להאמין למה שחזו עיניהם שיש מי שמסוגל לכתוב כך

מאמר מערכת ב'המודיע' על מינוי ליצמן לשר: "אין שינוי בעמדות הברורות של אגו"י בשאלת ייצוג ואופי ההכרה במוסדות השלטון. זו תוצאה של נסיבות הזמן והתקופה, ולאחר שקמו לקנטר ולהזיק".

נקבל כל מילה שכתבתם, אבל אשאל אותכם, אם אין שינוי בעמדות איך זה שאומרים ליענקל ליצמן 'מזל טוב', איך זה שמביאים 'לחיים' על מינוי כזה. אם אין שינוי בעמדות, היה זה צריך להיות יום שחור, יום של גזירה קשה שחייבים להתמודד עמו, האם שייך דבר כזה שמי יאכל 'דבר אחר' ויאמר כי אין שינוי בעמדות ממשיכים להאמין כי זה אסור וחמור. וגם אם נאמר כי מדובר ב'תרופה' שגם אם היא אסורה ביום יום בשעת החולי היא מותרת, האם נמצא את מי אומר על כך 'מזל טוב' ושותה 'לחיים' על ש'זכה' לאכול 'דבר אחר'?

הכניסו את הציבור לטשטוש נורא, מצד אחד מבקשים שיאמין כי מדובר במעשה חד פעמי ובחוסר ברירה וכי יענקל ליצמן מקבל על עצמו את התפקיד ככפאו שד ולא מפני שהוא מעוניין בו, העיתון הרשמי אף יוצא במאמר מערכת להבהיר כי אין כל שינוי בעמדות שפירושו הישיבה בממשלה היא דבר שאסור לחרדים ואין לנו ענין להיות שם, ולא אכנס כעת לסיבות, ובו זמנית שותים 'לחיים' אומרים 'מזל טוב' ואין מי שבמועצת גדולי התורה יקום ויזעק געוואלד היתכן דבר כזה, על מה אתם אומרים 'לחיים' ואיזה 'מזל טוב', יענקל ליצמן זקוק עתה לישועה ורחמים מרובים שלא יפול בבור שטמנו לו שם מי שכל עניינם הוא להרוס ולשבור את המחיצות המבדילות בין החרדים לחילונים

נכון הוא כי אין שינוי בעמדות, מפני שכבר הרבה זמן שהאידיאה החרדית נשחקה כל כך שאין זה משנה כבר אם ליצמן יישב בממשלה, אבל אנא תכתבו זאת בצורה ברורה ובואו לא נעבוד על הציבור. הגיע הזמן להודות כי היהדות החרדית מתמודדת עם תסכול אידיאי, כל מה שהחדירו בנו במשך עשרות שנים נשחק וכבר לא קיים, הפכנו להיות כמו המזרחי ואף פחות מהם, וזה מה שהוביל שמי שמכונים 'גדולים' ללא שמץ של בושה אמרו לליצמן 'מזל טוב' ושתו 'לחיים'

גדולים אמיתיים היו מקיאים את הליקר מפני שזה אינו מביא חיים אלא רחמנא לצלן חורבן והרס הדת, סכנה גדולה מאיימת על כלל החרדים ואיך מתמודדים עם המצב החדש הזה, על זה לא ראינו מאמר מערכת ב'המודיע'

חיים שאולזון

הניחו 'ליקר' ב'מועצת גדולי התורה' ולא יין מפני שהיו מגדולי ישראל שפסקו כי מי שמכהן כ'שר' בממשלה יינו מנסך

מעטים בדורנו למדו היסטוריה חרדית, ומעטים זוכרים, אבל עדיין נותרו עמנו מי שזוכרים מה קרה לפני יותר משלשים שנה, כשהרב שך הזמין את הרב עובדיה יוסף לבא לביתו. למי שאינו יודע, הרב שך לפני כן לא היה יושב בכינוס כלשהו אם הרב עובדיה יוסף היה משתתף שם, ועד כדי כך שפעמיים פעם בכינוס בתל אביב ופעם בנתניה כשהרב עובדיה יוסף הגיע הרב שך קם ויצא במפגיע באומרו כי אסור לשבת יחד עמו לצד שולחן אחד מפני שהוא כיהן כרב הראשי של הרבנות הראשית שהיא 'רבנות מטעם' ונאסרה על ידי גדולי ישראל. ובכל זאת כשהחליט להלחם ב'לב שמחה' מגור הרב שך החליט להעלים עין מהיותו של הרב יוסף 'רב מטעם' והזמין אותו לביתו היה זה לפני הקמת ש"ס, ושם הורה הרב שך להניח 'ליקר' וחלילה לא יין, ומדוע? מפני שסבר כי יינו של הרב עובדיה יוסף מנסך בשל היותו רב ראשי 'מטעם'

הרב עובדיה יוסף למרות העלבון המשיך לבא להרב שך מפני שהיה זקוק לעזרתו בעת הקמת ש"ס, שלום שהחזיק רק ארבע שנים ולאחריה פרצה מלחמה קשה ביניהם כזו שהרב שך ביקש להוציא את הרב יוסף מכלל ישראל

בישיבת 'מועצת גדולי התורה' אתמול הביאו 'ליקר' לומר 'לחיים' לכבוד מינויו של יענקל ליצמן כשר, והיו מי ששאלו מדוע לא הביאו יין, והיה מי שהשיב, כי על פי פסק כמה מגדולי ישראל, יינו של שר בממשלה מנסך, ולכן למרות שיענקל ליצמן עדיין לא שר אבל עצם העובדה שהחליטו שהוא כבר יכול להיות שר אז יתכן כי כבר מרגע זה יינו מנסך אז לא לוקחים סיכון, והניחו ליקר ולא יין

לאור התרסקות האידיאולוגיה החרדית: הגיע הזמן לעלות לקברו של מרן הרב קוק זצוק"ל בהר הזיתים ולבקש ממנו מחילה

מאת תלמיד מרכז הרב

המהפך ההיסטורי של הציבור החרדי לא החל בהחלטה הדרמטית של מועצת גדולי התורה לאפשר ליעקב ליצמן לכהן כשר. ההחלטה ההיסטורית אמש הייתה החותמת והמסמר האחרון בארון הקבורה של האידיאולוגיה החרדית שתקפה ללא הרף את המזרחי ולמעשה בשלושים השנים האחרונות אימצו את כל כללי המזרחי והציונות הדתית. רק בהבדל אחד הציונות הדתית עם כיפות סרוגות והחרדים עם כיפות שחורות וחסידי גור עם ספודיקים. אז בוא נגלה לכם שגם מרן זצ"ל אבי הציונות הדתית חבש ספודיק גדול לראשו.
 
השנה בג' אלול ציינו שמונים שנה לפטירתו של הרב זצ"ל. אני יודע שבעיתונות החרדית אסור להזכיר את השם הרב קוק. אבל לנוכח התרסקות השיטה החרדית לרסיסים, כאשר שלחו את אוייב נפשם לפיד להגיש בג"צ שיאפשר לליצמן לכהן כשר, זה הזמן לעלות לקברו של מרן הרב זצ"ל ולבקש סליחה. אני מקווה שבהיכלי הישיבות יתחילו להגות בתורתו של הרב זצ"ל ולזכות להנות מאור תורתו ועומק גאונותו האדירה.
 
ועוד דבר לציבור החרדי, הגיע הזמן שתפנימו שהתורה לא נמצאת רק אצלכם. אינני רוצה לקטרג אבל יש לכם הרבה מאד ללמוד מהי יראת שמים אמיתית מבני הציונות הדתית המקפידים באמת על קלה כבחמורה הרבה יותר מהציבור החרדי ולא עושים שקר בנפשם יום אחר יום. כמובן שאינני מכליל חלילה ציבורים, אבל הגיע העת שתתייחסו בכבוד לרבנים ולאור התורה הבוקע מהיכלי הישיבות הציונות הדתית בקדושה ובטהרה לא פחות מחובשי הספודיקים שזכו השבוע לכהונת שר הבריאות.

התאריך ההיסטורי: י"ב אלול תשע"ה הסתיים העידן החרדי - היום השחור של היהדות החרדית

מאת אגודאי

67 שנים של מאבק חרדי באי הכרה בציונות הסתיימה בפארסה אחת גדולה.  התהליך שהחל בכניסת החרדים לממשלת בגין לממשלה, ואחר כך ההיתרים ההזויים של הרב שך להתיר סגן שר ושרים לש"ס, הסתיים הפעם בסיום העידן של החרדיות בארץ ישראל. מילא עוד קבלו שליצמן שר כאילו כפו עליהם, אבל כשהחרדים בירכו מזל טוב על מינוי ליצמן כשר זה מראה על סוף עידן היהדות החרדית. י"ב אלול תשע"ה ייצרב כיומה השחור של היהדות החרדית. המזרחי ושיטתם להכיר במוסדות המדינה  כדי להציל מה שנותר הגיעה סוף סוף ליהדות החרדית. לא תוכלו יותר לבוא בטענות לאף אחד. כל טענות ליצמן בעבר שהם לא מחליטים בנושאי ביטחון מתברר כעורבא פרח אחד גדול. הם רוצים להחליט הכל. הדרך לגיוס כל החרדים קצרה מאד. לא לחינם לפיד בירך את החרדים כי מה שלא הצליח לעשות לחרדים בקואליציה הצליח לעשות באופוזיציה.

לשם מה מתכנסים אם ההחלטות ברורות מראש? האם בשביל להצטלם לתת הרגשה טובה לחולי הכבוד חברי המועצה?

שכל לא מוכרים בחנות, וראשי המנהלים את 'מועצת גדולי התורה' כל כך קטנים שלא הבינו את המינימום שלא מגלים סודות מן החדר ולא חושפים את הערווה לפני הציבור. כינסו את 'מועצת גדולי התורה' לדון בכמה נושאים, אבל מתברר כי ההחלטות כבר היו מוכנות עוד הרבה לפני שהגיעו, ולא רק משום שפירסמו, ידעו מראש מה תהיה ההחלטה. הפעם עשו אנשי ויזניץ מעשה שהוכיח כי אין כל ערך להתכנסויות, זו לא יותר מתצוגה, למען הצילומים ההרגשה הטובה של מי שהם חולי כבוד בלי זה חסר להם משהו. מפני שאין כל הסבר אחר לשם מה להתכנס אם כבר הכל היה גמור לפני כן, יכלו באמצעות הטלפון לאשר ושלום על ישראל ובכך לחסוך זמן יקר

שימו לב מה הכינו לישיבה, ברכות ו'לחיים' לרגל החלטת המועצה שיענקל ליצמן יהיה שר. השאלה שנשאלת איך ידעו שככה יכריעו עוד לפני הישיבה, את מה שהכינו אי אפשר לעשות במקום, הזמינו את זה כמה ימים לפני כן, כאשר ברור להם שזו ההחלטה שסוכמה על ידי כמה מן הגדולים. מזכיר המועצה יושב עימם ומסכם, ולאחר מכן מכתיב אותם לאחרים שחייבים לומר אמן אחרת יירדו עליהם. מציאות היא שאין שינוי של מילה אחת ממה שהחליטו, ובודאי שלא במינויו של ליצמן לשר

השאלה היא שוב לשם מה מתכנסים אם ההחלטות כבר התקבלו לפני כן,  מי זקוק להצגה הזו? והאם מטרת הכינוס לרמות את הציבור כאילו מתכנסים 'לדון' אז נספר לכם שכבר שנים לא היו דיונים רציניים במועצה הזו, מגיעים אל המוכן וכשאי אפשר להגיע להסכמה אז אחת מן השניים או שלא מתכנסים או שמתכנסים ומחליטים כי יקיימו ישיבה נוספת. אבל שוב, הכל ברור עוד לפני הישיבה

'מועצת גדולי התורה' הפכה להיות תיאטרון לציבור החרדי, אין דרך אחרת להגדיר זאת, מפני שהמועצה אינה עוד מקום לדיונים ולהחלטה, מחליטים הרבה לפני כן, כאן רק משחקים את המשחק כמו בתיאטרון

ה'גדולים' הפקירו את השבת

זה כואב חשבנו כי לפחות בתחום הזה הם יחליטו החלטות חזקות כאלו שלא יוכלו לזוז מהם שיהיה ברור לראשי העיר בכל מקום ובמיוחד בירושלים כי לא יהיו פשרות וכי עליהם לתקן היכן שקלקלו ולא לשחק משחקים עם מקומות שכלל לא עוסקים בהם, מתברר כי הגדולים שיחקו לידי הפוליטיקאים השקרנים אלו אשר ביקשו שיעסקו בכל הארץ על מנת שלא ייצא מן הענין כלום

גדולי התורה לא שיגרו איום כלשהו על פרישה מקואליציה כלשהי, ומזה הבינו מי שהיו צריכים להבין כי אין ממה לחשוש הם יכולים להמשיך עם חילולי השבת לא יפרשו מן הקואליציה

גדולי התורה לא הקדישו לנושא יותר מדי וכלל לא התעניינו יותר מדי, העסקנים הצליחו למנוע מהם מידע על הקורה בירושלים, ומי שישים לב, כל העיתונים האחרים דיווחו אחרת, 'הפלס' למשל לא דיווח כלל על השבת מפני שזה לא טוב לו, גם מי שדיווחו על השבת עשו זאת בצורה ודרך שכלל לא מפחיד את ראש העיר שממשיך בדרכו שלו שפירושו היכן שאנו מבקשים שיפסיקו את חילולי השבת שמה אין סיכוי להשיג זאת

שימו לב, כשעזבו את הישיבה, מינויו של ליצמן תפס את הכותרות לא השבת, זה מוכיח היכן מדרגים החרדים את השבת. הישיבה בממשלה הרבה יותר חשובה מן השבת

אוי לנו שכך עלתה בימינו

מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א: אלו שקנו רצועות תפילין בשנה האחרונה עליהם לבדוק את כשרותן

בשיעורו השבועי של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים התייחס השבוע מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לכמה ענינים העומדים על הפרק בחללה של היהדות בארץ ובעולם, שעוררו סערה רבה עם פרסומם בבתי הכנסת ברחבי העולם ע"ג העלון המפורסם המצטט את דבריו * בין השאר עורר על רצועות התפילין הפסולות שהתגלו לאחרונה, שילוב החרדים בשוק העבודה החילוני, המצב הבטחוני, קבורה בקומות.

בתחילת דבריו התריע מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א על מגמת שילוב החרדים בשוק העבודה החילוני,  "לדאבוננו" - אמר מרן הגר"מ שטרנבוך "ישנם אנשים ונשים שמתפתים לעבוד יחד עם חופשיים תמורת משכורת גבוהה, ואינם יודעים שאפילו רק עם המגע עם הרשעים לכשעצמו כבר מזיק מאוד". 
לאחר מכן המשיך מרן פוסק הדור שליט"א ומחה כנגד קבורה בקומות שהונהגה לאחרונה בכמה מקומות, ופסק כי היות שבקדמונים מבואר שתיקון הקבורה הוא דווקא בקרקע, לכן צריך לדאוג שיקברו כדין בקרקע דווקא.
בהמשך דבריו התייחס מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א על אודות המצב הבטחוני, והתבטא: "בזמנינו ישנם שבוטחים לשוא באומות העולם שלא ירעו לנו, אבל באמת אין מקום לבטוח בהם, כי  הם מסוגלים לכל דבר, שהרי אין להם יראת שמים, ויש לנו לסמוך רק על הקב"ה לבדו שהוא באמת יכול להושיע אותנו".
בסיום דבריו עורר מרן הגר"מ  שטרנבוך שליט"א והתריע על רצועות התפילין הפסולות שהתגלו לאחרונה, מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א אמר: "בשנה האחרונה נמכרו בארץ ובחו"ל רבבות רצועות של תפילין עם הכשר שכעת נתברר שהם פסולים לגמרי, וכבר נתפרסם פסק הבד"ץ בעיה"ק ושאר הרבנים בארץ ובגולה שהם פסולים לגמרי, ומצווה רבה לפרסם העניין בכל תפוצות ישראל, כי רבים נכשלו וביטלו לדאבוננו מצוות תפילין".
למעשה, הורה מרן פוסק הדור שליט"א כי אלו שקנו רצועות תפילין בשנה האחרונה עליהם לבדוק את הרצועות אם הן כשרות.

אוי לאותה בושה - האם הוא קנאי או שחקן?

עם קום המדינה היהדות החרדית חיפשה נציגים חרדים לכנסת, והציעו לרבה של פונוביז' הגאון רבי יוסף כהנמן זצ"ל לכהן כחבר הכנסת. מדובר היה בנואם גדול ובעל נסיון בעסקנות ציבורית והוא דחה ולא רצה לכהן כחבר הכנסת, וכשנשאל מדוע הוא אמר: 'אין לי כל כך הרבה חולצות לקרוע קריעה''

גישה זו היא הנכונה, מראש החלטנו על השתלבות במוסדות המדינה לא בגלל שמדובר בתפקיד נעים טוב ותענוג, אלא ככפאו שד, מדובר במקום הטינופת, במקום ששומעים יום יום דברי כפירה, יושבים עם מי שהם מן התחתית שבתחתית בכל הקשור לשמירת היהדות ובמיוחד ביחס לתורה ומצוות, וכך זה צריך היה להיות עד היום הזה אם היינו שומרים על הקו המנחה שאנו שם לא בגלל שאנו רוצים אלא בדלית ברירה על מנת לשמור על האינטרסים החרדים שלא יפגעו

63 שנה גדולי ישראל לא הסכימו בשום אופן שמי מן החרדים האשכנזים יכהן כשר, ובהרבה מקרים היו עסקנים שלחצו על הגדולים נימקו בנימוקים שונים מדוע להסכים ודחו לא הסכימו. והנה עתה הוחלט כי בשל הנסיבות מתירים, אבל ברור לכאורה כי עושים זאת בשל הנסיבות מפני שצריכים לתקן את מה שיאיר לפיד קלקל ולא יותר מזה, מפני שאם לא כן, מדוע קודם לא התירו זאת

כל מי שלמד ומבין את האידיאה החרדית ותפיסת עולמם של גדולי ישראל בנושא, היה מקבל את ההחלטה בצורה קשה, ככפאו שד ולא כדבר שרצוי ומבורך. והנה במקום לשמוע דברי ניחומין ליענקל ליצמן, על שהוא נאלץ למלא תפקיד שמבחינת היהדות החרדית הוא רע גס ומכוער ולא המקום הרצוי, ניגש הרבי מסלונים אליו ולחץ ידו למזל טוב, ועד כדי כך ששאל האם הביאו את ליקר בשביל לאחל לליצמן מזל טוב, ובמקום שנשמע דברי זעזוע חייכו וקיבלו זאת כאילו לא קרה דבר

במשך שנים ניסה הרבי מסלונים להצטייר כמי שהוא קנאי, היום למדנו כי הוא כל כך רחוק מזה, אם הוא מסוגל לומר מזל טוב למי שמתמנה כשר בממשלת הכופרים במקום  שיהודי חרדי אסור לו לשבת שם והתירו בשעת הדחק וכהוראת שעה בלבד, סימן שהוא רחוק מאוד מלהיות קנאי. אם הוא היה קנאי אמת, הוא היה בוכה יחד עם ליצמן על שזה עלה בגורלו, ומאחל לו שמה יום קודם יצליח לצאת מן הבור אשר בו נחשים ועקרבים

הציבור החרדי זועזע לשמוע כי הרבי מסלונים אמר מזל טוב ליענקל ליצמן, דבר שכזה מתאים לציוניסט חילוני ומזרחיסט ולא למי שמבין בחרדיות. התפקיד הזה סותר את היותנו חרדים שאין מקומנו במקום הזה, ואם את המינימום הזה לא תפס הסלונימער אז הוא זקוק להרבה חשבון נפש

חיים שאולזון

חיים מאיר של ר' מנדלי מאיים על המנדליסטים כי לא יוציא אותם בתקיעות אם יחזיקו אייפונים

אמרו עליו שהוא חכם יותר מאבא שלו, מתברר כי התפוח לא נפל רחוק מהעץ, וגם הוא מדבר דברי טפשות ועושה בניגוד גמור לדרך החסידות ועל כולם לאחריות כלל ישראל

אחד הדברים הכי חשובים על פי תורת החסידות הוא להרבות זכויות לישראל במיוחד בימי דין ועל כולם בראש השנה ויום הכיפורים, בשל מצוה אחת נוספת של יהודי יכול כל עם ישראל להינצל. והנה, במקום להרבות מצוות ולהבטיח ברכות וישועות, בא החכם הגדול בנו של ר' מנדלי ומכריז ואומר כי הוא יעשה הכל להשאיר יהודים עם הפקל עבירות שלהם שחלילה לא ייצאו ידי חובת תקיעות

אתה רוצה להלחם בסמארטפון בבקשה, אבל לא בדרך עקומה שבה אתה דופק את עצמך יותר מאשר את בעל האייפון. לא חסרים דרכים במה להלחם על מנת שהחסיד שלך יעזוב את האייפון, האיום הזה של כן או לא ייצא ידי חובת תקיעות לא מפחיד אותו כלל, הוא ימצא דרך איך לצאת ידי חובת תקיעות, והאייפון ישאר בידו

עם איומים מן הסוג הזה מקלקלים יותר מאשר מתקנים

מכתבים קצרצים


ב'מועצת' של ימינו יושבים אדמיניסטרטורים ולא 'גדולים' מה שהתחולל שם היום מזעזע
נתעלם כאן מעצם הענין שהוא נושא סבוך וקשה, לא על עצם הישיבה בממשלה, ועל מה שזה יגרום וגורם כבר ליהדות החרדית, אלא על הגישה איך החליטו, למדנו שוב, כי דורנו סובל מדור חדש של מי שמכונים 'גדולים' שאינם יודעים מהיכן מקורם, מה תפקידם ועל כולם את מה הם מייצגים, עושה רושם כי הם מרוקנים כליל מתוכן אידיאי, עד כדי שהם ניגשים לכל נושא בצורה פרקטית כמו מנהלי מוסדות השוקלים רווח והפסד חומרי ומתעלמים מן הנזק האידיאי שצורת החלטותיהם גורמים ליהדות החרדית. מה שהתחולל היום לימד שוב, כי מי שיושבים במועצת גדולי התורה אינם מודעים למהות החרדית, מרוב הגאוה המסריחה שלהם הם עוורים לאמת הפנימית הזועקת דורנו דור יתום

ההחלטה לאפשר ליענקל ליצמן לשבת בממשלה התקבלה בשמחה ובברכות מזל טוב ו'לחיים' במקום בקריעה והכרזת יום צום
אני כאן לא נכנס לעצם ההחלטה, נקבל לצורך שורות אלו שהם צודקים בהחלטתם לאפשר ליענקל ליצמן לכהן כשר בממשלה הנוכחית. אבל השאלה היא איך מקבלים החלטה כזו, לאחר כמעט שישים ושלש שנים שלא איפשרו שחרדי אשכנזי יישב בממשלה כשכל כך הרבה דברים קרו מסביב לענין הזה, עשרות מסמכים ישנם מהתנגדויות של גדולי ישראל לתקפיד כשעסקנים לחמו כאריות ברצונם לשבת בממשלה, וליצמן היה אחד מאלו שלחם נגד אחרים לא רק בתפקיד שר אפילו בתפקיד של סגן שר הוא סבר היה כי זו הרחקת לכת ואסור, הוא אומר גם היום כי הוא מקבל את התפקיד ככפאו שד בגלל החלטת מועצת ולא בגלל שהוא רוצה זאת, אז איך זה שהוא לוחץ ידיים של מזל טוב ולוקח 'לחיים' מחסידי ויזניץ, במקום שיקום לעין כל חברי המועצת ויאמר להם כי הוא מקבל את גזירתם וקורע קריעה על עצם הענין שהוא צריך לשבת בממשלה במקום שגדולי ישראל לא אהבו ולא רצו. לא שמענו מ'גדול' אחד שיפרוץ בבכי על הגזירה הנוראה הזו, קיבלו זאת בכזו שמחה, כשאינם קולטים כי הם נופלים לידי המזרחי והחילונים החוגגים היום את היום הגדול בחייהם בנצחונם על החרדים

החילונים והמזרחי חוגגים היום את נצחונם הגדול על החרדים שנכנעו וקיבלו את דרכם
אין זה סוד כי מהיום הראשון של קיום המדינה כל הממשלות בישראל פנו לחרדים וביקשו את הצטרפותם לקואליציה ולממשלה, ולא רק בגלל שהיו זקוקים לקולותיהם, אלא הרבה יותר בגלל שביקשו שהחרדים יתבוללו במדינה ויהפכו להיות אזרחים שווים בכל. ברור היה לחילונים ולמזרחי שכל עוד החרדים בחוץ הם לא יצליחו לבולל אותם, רק כשהם ישאו בעול ובעיקר באחריות הם יהפכו להיות חלק מן החברה ואוטומטית הם ישולבו גם בתחומים עדינים מהיכן שהחרדים התרחקו בשל אי הרצון להתקרב מדי. אסור לשכוח כי החרדים במשך עשרות שנים מתמודדים עם בעיית ההתבדלות עד כמה יש להתרחק מהם, יש מי שדוגלים להתרחק מה שיותר מן הרחוב החילוני, ויש הסבורים כי מספיק רק קצת התבדלות והעיקר שיכירו ויידעו כי אנחנו חרדים ושונים מן החילונים והמזרחי. זו אחת הסיבות העיקריות מדוע החרדים לא ישבו בממשלה, זה היה סימן ההיכר שלנו. והנה הצליחו להפיל את המחיצה הזו, והחילונים והמזרחי חוגגים היום את היום הגדול באידיאולוגיה שלהם, מה שהם ביקשו כל כך הרבה זמן להשיג ולא הצליחו, 'מועצת גדולי התורה' הגישה להם את זה על מגש של כסף

ויכוח מר התנהל בין החרדים למזרחי על איך להתייחס למדינה - המזרחי טען כי ההשתלבות תביא להשיגים דתיים החרדים אמרו כי למרות ההשיגים מעדיפים להתרחק
צריך לשוב הרבה שנים לאחור מפני שאז הוויכוחים היו שונים לגמרי. הדור החדש לא יודע ולא מכיר על מה רבנו אז מה היה הוויכוח של החרדי עם המזרחי, על איך להתייחס למדינה, האם להשתלב בה או שעדיף להתרחק. המזרחי טענו כי יש להשתלב ולתפוס מה שיותר עמדות וככה להשפיע על הצביון הדתי והרוחני של המדינה. החרדים אמרו כי אין להם כל ענין באיך שתיראה המדינה, הם דואגים לעצמם בלבד, ולכן חוץ מתקציבים וכמובן כמה חוקים עקרוניים כמו גיוס בנות שבת וכשרות ודומיהם השתדלו ועשו, אבל באשר לתפיסת עמדות ומשם להשפיע זה היה חוץ מן הלקסיקון החרדי, כשמי העלה זאת צעקו לו 'מזרחניק'. הדברים הגיעו עד לכדי שאפילו ברבנות הראשית לא השתלבנו, גדולי התורה כמו רבה של בריסק והחזון איש ידעו טוב מאוד שאם נשתלב ברבנות הראשית נתפוס עמדות מרכזיות בה נצליח להשפיע על מערכת הרבנות כולה, והם זעקו כי זה אסור בתכלית האיסור. כך זה היה בכל השנים, עשינו לבתינו ונפשנו ולא עניין אותנו הנעשה במדינה. והנה, ניגון חדש אנו שומעים ממי שמכונים 'גדולים' ממי שהיו צריכים להיות השומרים על הגבול הזה, שלא יעברו אותו הם אלו אשר פרצו אותו לשמחתם של אוייבי האידיאה החרדית

השמאלנים ועוכרי ישראל החילונים היו הראשונים לרקוד ולשמוח ולאחל לליצמן הצלחה
שימו לב למשהו שצריך להחריד, מי היו הראשונים לרקוד ולשמוח על החלטת מועצת גדולי התורה, השמאל ממרץ ועוד עוכרי ישראל מן הסוג הזה, הם ציינו לשבח את פעילותו של ליצמן ועל שסוף סוף 'מועצת גדולי התורה' הפכה ל'נאורה', ולא רק הם, אפילו יש עתיד מפלגתו של יאיר לפיד בירכו כולם על ההחלטה של 'מועצת גדולי התורה' הם רואים בהחלטה הזו צעד גדול להתקרבות בין החרדים לחילונים, הם אומרים כי הם חיכו עשרות שנים להחלטה כזו והנה היא באה. מה צריך יותר מזה בשביל להבין כי משהו רע מאוד קרה ליהדות החרדית בהחלטה הזו. ושוב, לא בגלל שהחליטו שיענקל ליצמן יהיה שר, אלא בשל הדרך שהחליטו. אם היו מכריזים כי מדובר ב'גזירה קשה' וליצמן היה לפחות משחק אותה קורע קריעה ומקבל בצער גדול את ההחלטה הזו, עוד חצי צרה. אבל בשמחה שכזו וכאילו לא קרה דבר, זה מחריד ומזעזע

שלי יחימוביץ האדמורי"ת השמאלנית של משה גפני יוצאת מגידרה לברך על החלטת מועצת גדולי התורה
אמור לי מי החברים שלך ואמור לך מי עתה, פתגם זה ישן וידוע והרבה אמת בו, כשרואים מי הם המברכים ומה הם אומרים, אלו מספיקים בשביל לקלוט ולהבין לאיזה מצב נקלענו. קחו את שלי יחימוביץ שמאלנית שזה שנים עושה הכל לקירוב השמאל לחרדים, היא מתחנפת לחרדים ורוצה להעבירם מן הימין לשמאל, היא זו שקפצה ראשונה לברך ולשמוח על החלטת מועצת גדולי התורה הרעיפה שבחים על ליצמן ואמרה כי זה היום עשה ה' נגילה השמאל ונשמחה בו, החרדים מעתה יהיו שותפים למה שהם כל השנים ברחו מזה. הלב שותת דם לראות איך שאותם מי שכל מטרתם היא לחסל את החרדים אידיאית, מצליחים ומשיגים את מטרתם. אסור לשכוח, כי זו תקופה ארוכה מתנהלת מלחמה קשה בין האידיאה החילונית והמזרחיסטית לאידיאה החרדית, בשקט ובדרכים מתוחכמות, כשהמטרה היא אחת להפיל את החרדים לפח דרך מה שהם אוהבים מאוד תקציבים ועמדות קואליציונות ואחרות, השמאל מוכן לתת לחרדים כפול כסף רק שיתמוך בהם ולא רק מפני שהם מבקשים שלטון, הם מבקשים הרבה יותר לבולל את החרדים, המאיים על העתיד הישראלי בשל ההתרבות של החרדים הפותחים בכל שנה מאות כיתות א' לעומת סגירת כיתות כאלו אצל החילונים. הם אלו שהיום כל כך שמחים, ואת זה לא קלטו אלו המכונים 'גדולים' לאיזה פח הם מפילים את האידיאה החרדית ומה יהיו ההשלכות בשל ההתנהגות הזו. שוב ושוב, שורות אלו אינן עוסקות בעצם ההחלטה, אלא בצורה ובדרך כפי שהחליטו זו חמורה ומזעזעת, מפני שלא ביטאה את הצד האידיאי האגודאי שלא אוהב שותפות כזו מפני שהיא מזיקה ומאימת על הקיום החרדי

מבזקים - מפה ומשם


ישראל כהן בטוויטר: ‏עם סיום הדיון  הכניסו לאדמו״רים לחדר שתיית לחיים ודברי מזונות. הרבי מסלונים: האם זה לכבוד השר החדש?.
-----------------------
גירא ב'קול חי': מועצת גדולי התורה אישרה מינוי ליצמן לשר. האדמו"ר מסלונים ביציאתו לחץ ידיו ואיחל מזל-טוב
-----------------------
היום ב'המבשר' מסמך מרעיש ומרתק: ראשי אגו"י באו"ם בתש"ח מסכימים להשתתף בממשלה, דורשים שרים ללא קונפליקטים מצפוניים ומוכנים גם להיכנס לממשלה כשרים ללא תיקים.
-----------------------
'ידיעות' בכותרת על ליצמן: "כן אדוני השר". החשש המרכזי של החרדים לשמש בתפקיד שר, כדי לא לקחת אחריות בקבלת החלטות של חילולי שבת ושירות נשים בצה"ל.
-----------------------
כינוס המועצת ביומונים: 'המודיע' ו'המבשר' - כותרת ראשית על חילולי השבת ברחבי הארץ, כותרת משנה: ההוראה לליצמן להתמנות לשר. 'יתד' - כתבה בעמוד ראשון, הכותרת על חילולי השבת. 'הפלס': כתבה בעמוד 6 בכותרת "חה"כ הרב ליצמן יתמנה לשר הבריאות" ללא אזכור על חילולי השבת.
-----------------------
מאמר מערכת ב'המודיע' על מינוי ליצמן לשר: "אין שינוי בעמדות הברורות של אגו"י בשאלת ייצוג ואופי ההכרה במוסדות השלטון. זו תוצאה של נסיבות הזמן והתקופה, ולאחר שקמו לקנטר ולהזיק".
-----------------------
זאב קם ב'מקור ראשון': מעמיק הקרע בין רה"מ בנימין נתניהו ליו"ר ש"ס אריה דרעי. נתניהו זועם על דברי דרעי לתקשורת בעניין מתווה הגז. מקורבי דרעי: "נתניהו ואנשיו מנסים להוציא אותו האיש הרע ולזרוק עלינו את כל תפוחי האדמה הלוהטים".
-----------------------
יאיר לפיד על החלטת המועצת: "מהיום החרדים יהיו ליד שולחן הממשלה ויצטרכו להרים יד על מתווה הגז, בעסקת השבויים הבאה, במלחמה הבאה, בהסכם השלום הבא. מאחל לליצמן הצלחה".
-----------------------
'הקול החרדי': יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הגיע לנחם את בני משפ' שעשוע בחולון על פטירת אם המשפחה ע"ה, אחותו של אלי ישי. השר דרעי הגיע מלווה במאבטח. אלי ישי נמצא במקום. ישי כהן בטוויטר: שאפו לאריה דרעי. התעלה על כל היצרים והיריבות והגיע לנחם. כך מתנהג מנהיג.
-----------------------
סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן בגל"צ: "לא מתכוון להחליף את הרכב שלי לרכב שרד. אבקש שלא להצמיד לי מאבטח, אם זה אפשרי. אמשיך בסדר יומי כרגיל. למערכת הבריאות היה עד היום שר במשרה מלאה"
-----------------------
העיתונאי חברון גרנביץ' בראיון לסוכנות הידיעות "חדשות 24": "אריה דרעי ריגש אותי ואת כל עם ישראל כשהגיע לניחום אבלים אצל אלי ישי שמוגדר יריב מר שלו. לפני תפקידו כיו"ר תנועה, לפני תפקידו כשר בממשלת ישראל. אריה דרעי הוכיח היום לכולנו שלפני הכל..... הוא אדם ואיש! אני מצדיע לו".
-----------------------
כעת בכיכר ספרא - הפגנה חילונית נגד החלטת ניר ברקת לסגירת מרכולים במרכז העיר ירושלים בשבת.
-----------------------
שר הבריאות המיועד ח"כ יעקב ליצמן ב'קול חי': "אדרוש להיות חבר בוועדת שרים לענייני חקיקה".
-----------------------
ירושלים: בעוד החילונים הפגינו נגד שמירת השבת, נערך סיום מסכת במליאה ע"י סגר"ע ישראל קלרמן וחבר המועצה שלמה רוזנשטיין
-----------------------
עימות ב'קול ברמה' - יעקב ב. פרידמן: "הרב שך פסק שלא לכהן כשר ע"פ הוראת מרן החזון איש לא להתערב בממשלה". דודי זילברשלג: "אני לא מאוהדי סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, אבל חייב לומר שהוא איש עשייה שהצליח להיכנס ללב הישראלי המצוי".

להמשך מבזקים כנסו כאן:

משתתפים הערב במהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":


הרב בועז קלי יו"ר עמותת 'שבע מצוות בני נח' בראיון על המפגש שלו עם המורדים מסוריה. ושיתוף הפעולה שלו עם גורמים בכירים בטורקיה.
העיתונאי חברון גרנביץ' בראיון נרחב עקב הגעתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי לניחום אבלים אצל יו"ר ש"ס לשעבר ויריבו המר אלי ישי.
אילן מנגיסטו אחיו של אברה מנגיסטו בראיון על הפעילות שלהם למען שחרורו של אליו שמוחזק בשבי חמאס. והברכה שקיבל מגדולי ישראל.
ומשה אייזיק בלוי חושף מה עומד מאחורי מכתב הרבנים להימנע מפגיעה בשעוני המים. ומספר על מעצר צעירים תושבי שכונת רמות עקב גניבת כרטיסי סים שמותקנים בשעוני המים.

עו"ד משה אוסדיטשר הפתיע את העיתונאי בני רבינוביץ בשידור חי: "בזכות אביך גם אתה דואג למצוות תפילין

מאת בני ברקי

את ההתרגשות של בני רבינוביץ במהלך שידור חי בתוכנית הפופולארית שמגיש מידי יום
שישי עם עו"ד משה אוסדיטשר חשו מאות אלפי מאזיני רדיו קול חי.

אוסדיטשר הפתיע את העיתונאי בני רבינוביץ. כולם לא מבינים מה מצאת להתעסק
בשבועות האחרונים בנושא מצוות תפילין ולהציל את עם ישראל מאותם רצועות פסולות
שמפיץ איש זדון כדי להכשיל יהודים, פתח עו"ד אוסדיטשר, אבל כעת הכל מובן,
כשקראנו מה שפורסם אתמול שאביך רבי אהרן רבינוביץ זצ"ל עסק במבצע תפילין ליד
הכותל המערבי לזכות יהודים בהנחת תפילין מובן למה הבן זכה להציל יהודים לקיים
מצוות תפילין כהלכתו. התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אמר אוסדיטשר. ואז הקריא משה
אוסדיטשר את הידיעה ממעריב לפני קרוב לחמישים שנה מה שהפתיע את הבן יקיר בני
רבינוביץ,

"מבצע זה, עורך הרב אהרן רבינוביץ מחסידי חב"ד, שעלה ארצה לפני כעשר שנים מברית המועצות. הרב רבינוביץ מציע לכל עובר ושב לקיים את מצוות הנחת תפילין כשהוא מצוייד בכמה זוגות תפילין.

"כך מנהגו בכל ימות השנה. אך לפי הוראות האדמו"ר מלובאביץ', הוא מרבה עתה
בזיכוי בני ישראל במצוות הנחת תפילין.

"...שלשום בשעות אחר הצהריים, כאשר הגיע אלוף אריק שרון...לרחבת הכותל
המערבי...ניגש אליו הרב אהרן רבינוביץ והציע לו לקיים מצוות הנחת תפילין, שהיא
סגולה להטלת אימה ופחד על האויבים שלנו....

בני רבינוביץ סיפר למאזינים כיצד אביו היה עוסק במבצעי זיכוי הרבים שיזם אז
האדמו"ר מליובאוויטש, ואוסדיטשר הגיב שאם אביך רבי אהרן זצ"ל העז לגשת לאריק
שרון שהיה נחשב אז לחצי אלוקים ולבקש ממנו להניח תפילין סימן שהיה איש גדול
באמת וחסיד אמיתי של הרבי מלויובאוויטש

הסיקריקים מצאו דרך לגייס כסף

מאת עדה'ניק

נושא הקברים בבית שמש לא מענין כבר את אף אחד, אז מה עושים צועקים גיוס, גיוס. יענקל דוידוביץ כבר שלושה חודשים בחוץ לארץ לגייס כסף למאבק נגד הגיוס 

וכאן הפלא הגדול, בשנה שעברה בער”ח אלול  כשישבו כמה בחורים בכלא הצבאי ובית הדין של העדה החרדית קרא לעצרת תפילה הלך הסיקריק דוד נח קרויס וזרק פצצות סירחון מסביב ככר זופניק שהציבור לא יגיע וישמע את הראב”ד הרב שטרנבוך 

עכשיו שאין עצורים, חוק הגיוס בוטל, עומד דובר הסיקריקים יצחק וייס וצועק גיוס,  שהולכים ללשכת הגיוס יש נשים  לכן אסור להתייצב ‏בלשכה 

מר יצחק וייס, ממתי בדיוק מפריע לך נשים, כולנו זוכרים את העבר המטונף שלך בבית הגאב”ד ר משה אריה פרינד
שזרקו אותך למרות שהייתה יתום מאב, זרקו אותך על מצוות ומעשים'טובים'

הגיוס זה תירוץ טוב לעריכת מגבית לימים נוראים

בנט מאושר - לא עוד רק הוא יקרא מזרחניק מעתה יש לו שותפים באגודת ישראל רח"ל

שימו לב מי הם השמחים בכניסתו של יענקל ליצמן בממשלה, האם הם באמת צריכים אותו שם, הלא מדובר לכאורה במתחרים. אבל מתברר כי לא רק שלא מדובר במתחרים מדובר במשהו עמוק מאוד, 63 שנים התמודדו המזרחי ואגודת ישראל אלו מול אלו מי יכניע את מי, האם המזרחי תחחרד או שאגודת ישראל תהפוך למזרחי, והיום נפתלי בנט הוא האדם הכי מאושר, הוא זה שניצח, אגודת ישראל הפכה להיות המזרחי המקורי, כל מה שצעקו שישים שנה שאסור הפך להיות מצוה

חיים שאולזון

לפיד מברך את 'מועצת גדולי התורה' על שהחליטה להשתלב בחברה הממשלתית-חילונית

יש לו סיבה לחגוג מפני שמאז הוא חדר לפוליטיקה הוא מהווה כשלון אחר כשלון, והנה הוא הצליח לאחר שלש שנים בכנסת במה שלא הצליח קודם והוא לשבור את המחיצה המבדילה בין החרדים לחילונים, הוא עשה צעד שגם אם נכון שהיו מן העסקנים המתים לצעד הזה ורוצים כך בתקוה כי הם בעתיד יהנו מן ההחלטה הזו, ובכל זאת מה שחשוב היה ליאיר לפיד לבולל את החרדים. אם חוקים אפשר לשנות בכל קדנציה כפי שזה קורה עתה, אבל התבוללות היא נצחית, ולכן מה שקרה היום עבור יאיר לפיד הוא ההישג הכי גדול בחייו

וכפי שליצמן בעצמו מעיד, כי לפיד הוא כשלון אחר כשלון אבל כאן הוא הצליח. מה שליצמן לא רואה זה שהנצחון של לפיד הוא נצחון אידיאולוגי, וכאן החורבן הגדול. לפיד זקוק לנצחון הזה על מנת להבטיח לעצמו בבחירות הבאות יותר מנדטים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, ומבין כי בלי החרדים אין לו סיכוי לכך, אז הוא עושה כבר עתה את הדבר הכי חשוב והוא 'לבולל' את החרדים בתוך החברה החילונית, וככה להגיע לפסגה ולחלן את ישראל

היום לראשונה התחיל יאיר לפיד להשלות את עצמו כי יש לו סיכוי להגיע לראשות הממשלה, הוא למד כי ישנם דרכים איך שהופכים את החרדים לחברים הכי טובים וזה מה שחייב להדאיג

קובי אריאלי חושף: מקורבי ליצמן התחננו שמישהו יגיש בג"ץ‎

מועצת גדולי התורה אישרה את מינויו של השר ליצמן לשר. בכך נגולה חרפת הבלוף המקומם הזה של "סגן שר במעמד שר" מעל פניה הנאים של יהדות התורה. אני אישית שמח שבעתיים. במהלך החודשים האחרונים שבתי והחזקתי באוזניו של ליצמן בנושא הזה, כאן ובגלי צה"ל, והנה, זה קרה ובחצי דקה בדיוק.
עכשיו תשמעו סיפור: 
לפני זמן מה, כשליצמן מונה לסגן שר, התחלתי לזעום ולהתבטא בנושא. כמי שמבין מעט בהלכות חרדים בפוליטיקה אני יודע שה"איסור" על כהונת שר אין לו על מה להסתמך. סתם פלפלנות שאינה מתאימה לאופן שבו ליצמן עצמו תופס את תפקידו כשר ושנזקה התדמיתי עצום ורב. הקנטתי ושבתי והקנטתי, עד שיצר איתי קשר אחד שמכיר את ליצמן היטב. "שמע", הוא אמר לי. "אתה חתיכת תמים. ליצמן עצמו גם מחפש דרך לרדת מהעץ. כך גם מועצגה"ת. לך תגיש בג"צ, ואם בג"צ יפסוק שהוא צריך להתמנות לשר כך יהיה". לא התעצלתי, פניתי לידידי ד"ר אביעד הכהן שבדק עבורי את הנושא במהירות וביעילות, אבל עד שהספקתי לזוז כבר הוגש הבג"צ של לפיד ויש עתיד. צדיקים מלאכתם נעשית וגו'.
מאז הכל היסטוריה. ליצמן יהיה שר. ואתם יודעים מה? זה כל כך עצוב שבא לי לבכות. ההחלטה הזו מתקבלת שנתיים אחרי שעוד חוק-יסוד חרדי מדומה נפח את נשמתו בקול דממה דקה: שעון הקיץ הוארך ושום בת קול לא נשמעה. וקירות בית המדרש לא נטו. וכולם הבינו, בשניה אחת, שכל המאבק האידיוטי בן השנים על שעון הקיץ היה מיותר ושקרי ונבע רק מכוח האינרציה.
כן? אינרציה? מאבקים שמכתימים באופן בוטה ויומיומי את פניה של החברה החרדית; שמחדדים את הקונפליקט; שגורמים בהכרח הפסדים בזירות אחרות, עקרוניות - מנוהלים מכוח האינרציה? אתם לא מתביישים? זו מידת הרצינות שאתם מעניקים, פוליטיקאים חרדים, לתדמית? להסברה? לקידוש ה'?
וברכות הצלחה לשר הבריאות החדש. תבדוק שהבורקס מהדרין

כשליצמן לחם בכל כוחו נגד מינויו של רביץ לשר 'כהוראת שעה'


ועדת הכספים חמור משר


דרעי בא לנחם את אלי ישי

video

דרעי שיחק משחק פוליטי ניחם את אלי ישיזמני כניסת השבת בישראל ורחבי העולם


״ העיקר שניהיה לראש ולא .....

בית חב''ד - פנמה סיטי - פנמה
שמח להזמין את ידידינו המטיילים היקרים להשתתף בחגיגות ראש השנה יום ראשון 13 בספטמבר לטבול את התפוח בדבש להסתכל לדג בעינים ולאכול רימונים בידים ולברך שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו.  זמן הדלקת נרות: יום ראשון בערב בשעה: 6:01 הדלקת נרות .
ובשעה : 8:00  תפילה וסעודת החג 
מספרי טלפונים להרשמה למידע והכוונה  / וואצאפ וטלפון הרב 6267.7196 .507 וואצאפ וטלפון הרבנית חני 507.6244.5201
אימייל : rabbicohen770@hotmail.com לעידכונים ואינפורמציה חשוב לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו / שלכם : בית חב"ד למטיילים - פנמה
דמי הרשמה לסעודת ליל ראש השנה 20 דולר ולסעודות במשך היום 10 דולר , בכל לשון של בקשה נא להרשם מראש על מנת שנוכל להתארגן בהתאם
בברכת ברוכים הבאים ושנה טובה ומתוקה אוהבים . הרב פנחס וחני כהן

מצוות בלוס אנג'לס

video

הטיפ השבועי


הוידאו היומי

video

היום יום י"ג אלול - בציור


היום יום י"ג אלול


היום יום י"ד אלול - בציור


היום יום י"ד אלול


יום שישי - י"ג אלול


הנטורים מפגינים בקראון הייטס

video
video

ווארטים


״טוב שיהיה לך מה שאתה חפץ בו, אבל יותר טוב שתחפוץ במה שכבר יש לך.״.

  ההוא שבא מן הדרך וסיפר לחברו:
דבר משונה אירע לי. יושב הייתי בקרון של הרכבת. נכנס הקונדוקטור והלך מספסל לספסל ולא אמר ולא כלום. וכשהגיע למקומי, הסתכל בי, כאילו אין לי כרטיס.
ומה עשית אתה? – שאל חברו.
החזיר המספר:
מה היה לי לעשות? הסתכלתי אני בו, כאילו יש לי כרטיס

קרתני בא לאחיו לפאריז. ראה, כמה גדולה העיר, ואמר לאחיו:
תינח עיירתנו שלנו, כשאדם הולך בשוק וצורך תוקפו, הרי כל מקום חצר של בית-מדרש לפניו – וניחא. אבל בפאריז שלכם, מה תקנה יש לו?
השיב לו אחיו:
תנוח דעתך. בפאריז שלנו כבר דאגו לכך ותיקנו, שבשעת-הדחק אדם נכנס לחצר ודורש מאת השוער מקום להיפנות.
נהנה הקרתני ואמר:
יפה תיקנו בפאריז שלכם, – ושמר את הדבר.
ומנהג הוא בפאריז: החלבנים המביאים בהשכמת-הבוקר חלב לעיר מוצאים קיתונותיהם הריקים של לקוחותיהם מזומנים מבעוד לילה לפני פתחי השוערים, וליד כל קיתון וקיתון דמי החלב.
ויהי הלילה והקרתני ההוא נתעה לרחובות רחוקים, ועד שמצא את הדרך לביתו התחילו קטנים דוחקים אותו. נזכר מה שאמר לו אחיו על תקנת-פאריז וניגש לפתחו של שוער על-מנת להסתייע באותה תקנה. הסתכל וראה: כמה וכמה קיתונות ריקים, וליד כל קיתון קופה מועטת של מטבעות. מיד השתמש בקיתון אחד לצרכיו, וגם נטל את המטבעות, שמצא בצידו של הקיתון.
וכשחזר לביתו אמר לאחיו:
יודע אתה, אחי? השוערים בפאריז שלכם נוהגים עם הבריות לפנים משורת-הדין, לא די שקיתון הם מכינים, אלא שגם שכר-טירחה הם משלמים...

מי בראש השולחן של הרבנים הנטורים‎


הסאטמרים בהפגנה מדומה בקעמפ נגד התנגדות של ביבי להסכם עם איראן

video

הרב עובדיה יוסף בעת מחלת אשתו ביקש מהרב ברלנד במכתב מיוחד שיתפלל למענה

מאת ברסלבר

לראשונה נחשף המכתב שכתב הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
בו הוא מבקש ממנו שיעתיר בתפילה עבור אשתו הרבנית מרגלית ע"ה בציון רבינו באומן,
מזכירו האישי של מרן במשך 24 שנה הרב אמיר קריספל בראיון לקו:
אין ספק שזה כתב ידו של מרן,
מרן זצוק"ל העריך וכיבד מאוד את הרב ברלנד שליט"א והתבטא שהוא צדיק גדול ואף פעם באופן נדיר קם לכבודו , ולכן כשהרבנית ע"ה הייתה במצב קשה פנה לרב ברלנד שיעתיר עבורה בתפילה.

מבט לפרשת השבוע


פניניםהיכל הקודשעל ידי השמחה מוחים את עמלק

פרשת כי תצא מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק..."
ע"י שמחה ניצולים מכל החטאים! על ידי שמחה זוכים לכל הרפואות! על ידי שמחה זוכים לכל הישועות! שמחה זה אותיות ש-מ'ח'ה' (כוכבי אור, ששון ושמחה) שע"י השמחה מוחים את עמלק! מוחים את העברות! ע"י השמחה יוצאים מכל העברות שבעולם.
צריך להזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, כי ברגע שיש טיפת עצבות מחמת עבירה או דאגת הפרנסה, אז אדם עשוי ליפול לחטא יותר גדול! מחמת העצבות מחמת הדאגה הוא יפול לעבירות יותר גדולות.
יש אנשים שהתענוג הכי גדול אצלם זה העצבות, כל החיים שלהם הם בתוך עצבות, אם אתה טיפה מנסה לשמח אותם אז אתה פשוט מרגיז אותם! הם לא טעמו טעם של שמחה בחיים שלהם.
"והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים על כן צריך להכריח את עצמו, בכח גדול להיות בשמחה תמיד" (ליקוטי מוהר"ן, כד' תנינא).
אדם נכנס לעצבות בשביל להשכיח את כל היסורים שעוברים עליו, העצבות מכניסה אותו למין מרה שחורה, מרדימה לו את המחשבה, משתקת לו את החושים, עצבות זה סם מרדים! עצבות זה סם מרדים שנותן  "שקט", "שלווה", אבל זה רק דמיון! להיפך! העצבות היא רק מגבירה את היסורים ומגדילה אותם. לכן עיקר העבודה של האדם, זה המלחמה עם העצבות, וצריך לזה מסירות נפש! לא לתת אף פעם לעצבות להשתלט! אומר ר' נתן להילחם ביאוש צריך מסירות נפש, השמחה לא באה ככה סתם, השמחה זה הכי קשה מכל הדברים! המניעות הכי גדולות זה על השמחה! כל מה שהשטן נלחם זה רק בשמחה! בזה הוא נלחם! כל המלחמה שלא תהיה שמח! זה מעשה השטן שלא תהיה בשמחה, שלא תרקוד, ולא תשמח. כל אחד עובר עליו עלבונות ובזיונות, כל אחד עובר עליו הרפתקאות בגוף ונפש. יש מיליון סיבות להיות בעצבות! זה הטבע של האדם להיות בעצבות! אבל עם שמחה אפשר הכל לסדר, אם אדם רוקד ושר  לה', אז כל השפע מגיע אליו. אין שום סיבה להיות בעצבות, לכל אחד יש שכל אדיר, כל אחד יכול להגיע לכל הדברים שבעולם, רק אדם צריך לצאת מכל העצבויות. עם שמחה זוכים להפוך את הירידה לעליה, להמתקת כל הדינים, לכל הישועות.

להמשך כנסו כאן:

"כי תצא למלחמה על אויביך" (כא,י)

פרשת כי תצא, מפי מזכה הרבים הסופר הרב מנחם אזולאי שליט"א

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך" (כא, י).

מדבר הכתוב על המאבק בין האדם ובין אויבו הנצחי, הוא יצר הרע. "בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו" (קידושין ל.)

"כי תצא למלחמה על אויביך" (כא,י)
עיקר המלחמה היא המלחמה ביצר הרע. אין תענוג יותר גדול מאשר לנצח את היצר הרע. כשאדם עומד בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי, תענוג ששייך לנשמה, ששום תענוג גשמי לא ישווה לו.
אדם עומד בנסיון ושובר את הרצון שלו כדי לעשות רצון ה', הוא נהיה יותר מאושר, נהיה לו יותר טוב, הוא מגלה את עצמו כאדם יותר גדול ממה שהוא היה קודם,  אבל אם חלילה לא עומד בנסיון, הוא מרגיש מושפל וחלש, האמת היא שלכל אדם יש כוח לעמוד מול היצר הרע ולהתגבר עליו כי אין הקב"ה מעמיד את האדם בנסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם כן, למה אנחנו בכל זאת נכשלים? כי אנחנו לא מספיק מודעים לנזק שהוא עושה לנו. היצר מצליח לסמא לנו את העיניים שלא נראה את הנזק הרוחני שאנחנו גורמים במעשים הלא טובים שלנו. ועיקר הנזק זה ריחוק מה'. זה העונש הכי גדול שיכול לקבל יהודי שהוא מתקרר, שהוא מתרחק מה', שיש כבר עניינים אחרים שמושכים אותו יותר.
אדם מתגבר על יצרו, הוא זוכה להתקרב אל ה' וזה בעצם עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, להתקרב אל ה'. בחיבור הזה בין האדם לבוראו נאבק היצר הרע בכל כוחו. כל תנועה שעושה יהודי בכיוון של הקדושה משגרת הסטרא אחרא רבבות של הפרעות ובלבולים. זהו המאבק של החיים. מאבק בין האדם לאויבו הנצחי. לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים על האדם בעבודת השם, אבל אסור להתייאש. זה היצר הרע שמכניס בנו יאוש ורפיון אך מי שהולך בדרך רבינו יודע כי רבינו כבר אמר שזה עבר ועובר על כל הצדיקים וצריכים להיות גיבור ואיש חיל כדי לנצח את היצר.
אל תתייאש, אל תישבר, זה שיש לך כרגע בזיונות מזה שאתה לא מצליח זה הכל לטובה, בשביל לתת לך עוד ענווה ועוד שפלות, בשביל שתדע שמי שבאמת יכול להושיע אותך זה רק ה' יתברך. בזכות הרצונות, הכסופים, הלב הנשבר, בזכות התפילות בהתמדה, בעקביות, בעקשנות גם אתה תזכה, גם השעה שלך תגיע.

להמשך כנסו כאן:

מנחמים את אלי ישי

ווארט לנין החב"די של הגר"י גלינסקי זצ"ל

נצפו בשמחת הברית לבנו של נתי איזק: גדעון סער, משולם נהרי, זאבי קשש יו"ר איחוד הצלה, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן