רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 18 באפריל 2014

מכתב גלוי לכל ידידי השחורים (סלאנים) \ מאת אברעמעל פאסקוצווע

מאת אברעמעל פאסקוצווע  
מכתב גלוי לכל ידידי השחורים (סלאנים)
קודם כל ברצוני לאחל לכם א גיט מועד ובחדא מחתא המקום ינחם אתכם על כל העגמת נפש שגרמתי לכם במכתבי הקודמים, באמת, לא התכונתי בכלל לגרום לכם עגמת נפש סך הכל כוונתי היתה לטובתכם בבחינת עורו ישינים מתרדימתכם, שחבל שתחשבו כל החיים שלחיות עם אשה באופן נורמאלי, הוא לא נורמאלי..ונא למען השם תפסיקו לדבר גבוהה גבוהה בשעה שאתם בעצמכם יודעים שאתם רחוקים מאד מאד פון נישט הנאה האבן פון דעם וועלט (כמו שאמר ר' ישכר לייב) כבר היגיע הזמן שתבינו, שדיבורים ומעשים בסלאנים הם שני הפכיים, אמת שיכולים, ומדברים כל היום דברים מיסטיקים שאפילו למלאכים הוא גשמי, אבל בבחינת המעשים מאן דכר שמיה, הרבי יכול באמת לדבר על קדושה ושבירת המידות בין אדם לחבירו, על שבת, על אוועק לויפן פון דער שמוציגע פאסקוצווע גאס, וכו', אבל כשמגיע העת ליישם כל הדיבורים הללו, פתאום נשתקע הדבר והרבי בכבודו ובעצמו אינו זוכר מה שאמר לפני חצי שעה בעת של''ס תורה.(שאם באמת צריכים האלט האבין א יוד ....והסיפור של פון דינסטאג אננעט...וכו' אז בבקשה תעשה שלום עם הווייסע....)
אנא, חבירי היקרים בהווה ובעבר, אנא אל תוציאו אותי לגרדום בעבור המחשבות שמשוטטות בראשי כבר הרבה שנים, דרשתי וחקרתי בחסידות הזאת אבל מה אעשה שעדיין יש לי קשיות, ועם כל התרוצים שקבלתי מחסידים הלוהטים כמו ר' חזקעל ווינברג ודוד ומשה גולינסקי וכו' עדיין לא מחוורים לי הדברים כשמלה, וב''ה שהראה לנו הקב''ה מקום מפלט שקוראים לו אינטרנט, ובעל אכסניא חשוב כמו ר' חיים שליט''א, שבמקום הזה אף שיודע אני שבסופו של דבר לא אקבל תשובה הגונה, עכ''ז לכהפ''ח במקום לשמור את הקושיות בלבי אשתף את ידידי מקרב החסידות ואולי אבנה ממנה.
קודם כל אבקש ממך כותב היקר לפני שאתה מחליט החלטות מי אני אנא חשוב פעמיים, ולא קוראים לי בערל מרגליות ולא פנחס וינברג ונא אל תבלה את זמנך היקר לדעת מי הוא הכותב, במקום זה, תעזור לאשתך קצת בבית.
ואם לעת הזאת הגעת, למה לא תספר באמת מה היה עם בערל מרגליות...אז הנה... בערל מרגליות הוא נכד מהמקובל ר' אשר זעליג מרגליות אביו למד בישיבת סלאנים ומשם היגיע בערל הנ''ל לסלאנים השחור הוא באמת קנאי גדול ומשום סיבה זו בחר לו מקום בסלאנים אצל השחורים שבשנים קדמניות כשיסדו השחורים את החסידות עם אל''ף (כמובן למען העמותה....והא ראיה שלעכאוויטש-לעכוויץ קאברין-קוברין..בזה עדיין אוחזין מעשי ר' שלום נח בידיהם) התחילו להפיץ שמועות שכאילו המה ה'עהרליכע סלאנים די רעכטע, והווייסע המה ה'לינקער סלונימער, ואכן לפנים התחיל האדמו''ר ללכת לחוגי הקנאים כמו הרב ווייס-מנחת יצחק ( שבאמת הרב בעצמו לא היה קנאי למי שיודעים אכמ''ל) ור' יאנקעלע מפשווארסק, ור' יאנקעלע צוה לו להסיר את השעון יד ועוד כמה דברים, ומאז שחק הרבי את המשחק של רחמנות בעיני הקנאים כאילו גזלו ממנו את חסידות סלאנים, ובאמת כל עוד שהיה צריך לרחמי הקנאים היה משחק המשחק די טוב, ובפרט שר' מאטיל היה קנאי, אחז בחבל של ר' מאטיל, שגם הוא קנאי, אבל כמו שאומרים משמו של הרבי מבאראנויץ ער וויינט ווי א ביבער אין פאלט אין פאסקע, עם כל משחקי הקנאות לא היה יכול להרשות לעצמו באמת להתנתק ממורשת ר' שלום נח ופה ושם נהנו משני צדי החבל, מצד אחד מהמדינה (בשקר אמרו רק מהעירייה) ומצד שני מהקנאים סאטמער וכדומה, אבל לקח כמה שנים עד שעולם גולם התחילו לתפוש שאין פניהם כתמול שלשום ואין חילוק בין סלאנים עם אל''ף או סלונים בוא''ו רק במשרד הפנים יש שני עמותות והבן. (ומי לא זוכר כשהברך משה מסאטמער היגיע בשנת תשנ''ג לארה''ק והיו הרבה בחורים חסידי סאטמער בישיבת סלאנים וכמובן שהלכו להקביל פני רבם, אז קפץ רוגזו של מאטע'ס הפושע וכינס כל הישיבה ואמר אין לנו כלום עם סאטמער ידוע לכל שהדרך שלנו הוא היפוך הדרך של קנאי סאטמער- מצוטט מלשונו – הכותב יש לו הקלטה משמועס ההוא הידוע לשמצה){ומי לא זוכר כשיצחק רבין נהרג אמר אז האדמו''ר במוצ''ש ברוך המקום שהרגו....למה??? שהיה רוצה להחזיר שטחים...)
ואכן הרבה מקנאי סלאנים מצאו מקומם פה בפרט אלו שהיו דבוקים בר' מאטיל ומעולם היה ידוע שהשטיבל בבית ישראל איפה שר' מאטיל קבע מקומו לתפלתו הוא קנאות'דיגע שטיבל ואכן פעם לפני הבחירות קפץ דוד פקשר והכריז שכל אחד יבחור למען אגודת ישראל אז יצא ר' יודל סלאנים מגדרו וצעק עליו מי סמך לאיש, המקום הזה הוא מקומו של אבא מארי ופה אין מכריזים על הבחירות! ומני אז אכן הרבה שנים אף פעם לא הזכירו במקום הזה שום עניין של בחירות, ופתאום עכשיו כשאבוטבול נטה חינו על הסוררים מבית שמש שחיללו שם שמים ועברו על החוק (כמובן שמותר מדובר בציונים......) והכל בעבור קצת כסף והרבה הבטחות הותרה הרצועה ותולים מודעות בשטיבל בית ישראל, שכבר נמנו וגמרו שלא מזכירים את הבחירות פה.
איני נכנס לעצם הדברים עפ''י הלכה אם יש רשות לאדמו''ר שליט''א לעשות בו כרצונו או לא, אבל מטעם ועשית הישר והטוב??? כבר הורה זקן ר' מאטיל לכה''פ באתריה דמר?? האם אין פה לכל הפחות מדת ועשית הישר והטוב?? האם אין זה חידוש שקפץ רוגזו של מאן דהו ותלש את המודעה (דקה וחצי לפני השקיעה דקה וחצי אחר השקיעה.....) ולו יצוייר שאכן בערל מרגליות הוא זה שתלש את המודעה (אף שעדיין צועק שהוא לא התולש, אולי היה מאטיל קלירעס.....מי יודע... ????) האם הוא חייב מיתה על כך?? למה איימתם עליו בהריגה?? האם זו דרך חסידי סלאנים השחורים להרוג אנשים???? (אולי באמת כן כמו שעשו לשרוליק טננהויז....רק בשביל שהיה לו סכסוך עם דוד פקשר??...גם בעת ההוא הדביקו המודעה של כתב סירוב אחרי השקיעה בשטיבל בבית ישראל..) ולך אדמו''ר שליט''א אל תגיד שלא ידעת מזה כלום, שהרי בערל צלצל אליך באמצע הלילה ודיבר עם הרעבעצין...ומה עשית להרוצחים שלך???? א פ ס!!!
נ.ב במכתבי הקודמת כתבתי שמאטעס מחנך האברכים כעת המצב השתנה וכמו בכל החסידיות שומרים התפקידים רק למשפחה בדרגה ראשונה, ומטעם זה מנה האדמו''ר שליט''א את בנו יוסי שידריך את צעירי הצאן אולי כבר תפש איזה חרבונות זרע המאטעס הלזה.
ההמשך יבוא 

בושה תכסה פנים - אברכים רוקדים עם ערביות על אניה ביפו

video
זה לא יאומן עד להיכן התדרדרו, לזכותם ייאמר כי לא עשו זאת במסתרים אלא לעיני האשה והילדים, אברכים כאלו הנראים גם חסידישע רקדו על אניה שרובה היו ערביות, וללא שמץ של בושה ארגנו ריקוד שהתחיל עם גברים שרובם גויים ערבים כשאליהם מצטרפות הערביות ששרו יחד עימם, ובלי כל שמץ של בושה הכניסו לריקוד גם את הילדים

האם באמת נעקרה הבושה מישראל, האם הכל מותר? היכן הם חיים ולאן התדרדרו?

צילום הוידאו הזה נעשה היום על אניה שיצאה מן החוף של יפו לטיול על הים כשרוב האניה ערביות עם יהודים חרדים ובני משפחותיהם

ללא שמץ של בושה צילמו את הסדר של ר' בן ציון מבאבוב

להם הכל מותר, אם דבר כזה היה קורה במקום אחר היו יורדים לחיים וקובעים כי מדובר במחללי שבת וביין נסך מפני שהמצלם מחלל יום טוב ואם נגע או הסתכל על היין יש כאן שאלה של נסך

גם אם יטענו כי הצילום נעשה על ידי גוי, היין שעל השולחנות היה מבקבוקים גדולים שהיין שם אינם מבושל הרי שאז הסתכנו ביין נסך

יום היסטורי ביהדות החרדית הספרדית הוכתרו 2 מרנים בירושלים הרב עמאר ובבני ברק הרב שלום כהן - המכתירים הרבנים מאזוז ובעדני

מאת ש"סניק

יום היסטורי ביהדות החרדית הספרדית מעמדי ההכתרה בירושלים ובבני ברק : במעמד הקבלת פני רבו למרן הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט״א הכתירו מרן ראש הישבה הרב הגאון מאיר מזוז שליט״א

ואמר ״ שמרן הגרש״מ עמאר ימשיך להנהיג אותנו עד ביאת גואל צדק״

במעמד הקבלת פני רבו למרן הרב שלום כהן שליט״א בבני ברק אמר מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט״א

״מרן הגר״ש כהן  נשיא אלוקים אתה בתוכינו

הגאון רבי מאיר מאזוז הכתיר רשמית את הגאון רבי שלמה עמאר כמנהיג היהדות הספרדית

זה לא היה סתם קבלת פנים או עליה לרגל, הפעם הגיעו המונים רבים להקבלת פני הרב עמאר ברגל ומדוע? מפני שהם ביקשו למחות נגד הנהגת ש"ס לומר להם כי אינם שלמים עם המצב הזה שאריה דרעי הוא שממנה רבנים, הוא עשה עיסקה עם הרב שלום כהן שהוא ילחם להחזירו כיו"ר ש"ס והוא יגמול לו וימנה אותו כראש מועצת החכמים אחרי הרב עובדיה

ככה בדיוק זה הלך, הוא עבד על זה הרבה זמן, כאשר מעבר הרב מאזוז ועמו עוד כמה רבנים אחרים החליטו כי הם ממנים לעצמם מרן משלהם ובעתיד יאמרו כי הכרעות מועצת החכמים לא תופסת מבחינתם אם לא עברה את ההכרעה בשולחנו של הרב עמאר

מה שקורה כרגע שיש לנו 2 מרנים, האחד של דרעי והאחר של אלי ישי ואחרים, אם כי אלי ישי השתתף בשתי ההכתרות לצאת ידי חובת הכל

הרב מאזוז מכתיר את הרב עמאר - וידאו

video

רוקדים בכינוס הרב עמאר

video

הרב שלום כהן - נשיא מועצת חכמי ש"ס

מאת חיים לב ערוץ7

ראש ישיבת פורת יוסף, הרב שלום כהן, מונה הערב (חמישי) לנשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס.
חצי שנה לאחר פטירתו של הרב עובדיה יוסף זצ''ל, מונה הרב כהן לממלא מקומו על ידי חבר מועצת חכמי התורה הרב שמעון בעדני.
במהלך ערב ההכתרה בבני ברק אמר הרב בעדני לרב כהן "כבוד ידידי מרן ראש הישיבה הכהן הגדול, הגאון הגדול, אנו ידידים מנוער, שעכשיו אומר לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו".
בנו של הרב עובדיה זצ''ל, הרב דוד יוסף, קיבל את פניו של הרב כהן באומרו "ברשות מרן ראש הישיבה, מנהיגה הרוחני של יהדות ספרד, נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן... כל חברי מועצת חכמי התורה החליטו שמרן כהן יהיה הנשיא".
את המהלך למינויו של הרב כהן הוביל מקורבו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, ובכך סיים את המהלך שחולל במפלגה בשנים האחרונות, במסגרתו הציב דרעי את אנשיו בכל עמדות המפתח של הנהגת התנועה.
בחודש יוני 2013 עלה לכותרות שמו של הרב כהן, כשכינה את אנשי הציונות הדתית "עמלקים". בדרשתו של הרב עובדיה יוסף במוצאי שבת אמר הרב כהן כי "כתוב מלחמה לה' בעמלק. אין הכסא שלם כל עוד שיש עמלק. כס זה כיפה סרוגה. כל עוד שיש כיפה סרוגה, אין הכסא שלם! זה עמלק... מתי יהיה הכסא שלם? כשאין כיפה סרוגה... אלה יהודים אלה?".

היעד של הרב שלום כהן כראש מועצת ש"ס למחוק את הכיפות הסרוגות מעל פני האדמה

זה לא היה מקרה זה על לשונו תמיד, שכל עוד יש כיפות סרוגות בעולם לא תהיה גאולה, רק כשימחקו את כל הכיפות הסרוגות מן העולם רק אז נביא את הגאולה

היום כשהרב שלום כהן הוכתר רשמית כראש מועצת חכמי התורה הוא אמר למקורביו כי יש דברים שאומרים בגלוי ויש דברים שאי אפשר לאומרם אבל הם חשובים הרבה יותר, והוא רואה את היעד הראשון בחייו למחוק את הכיפות הסרוגות מעל פני האדמה, רק כלא תיוותר כיפה סרוגה אחת רק אז יבא המשיח וניגאל, כל עוד יש כיפה סרוגה זה חורבן העולם

הרב שלום כהן שוב שפך רמזים וגימטריאות עשה חשבונות כי התפקיד של ש"ס היא להלחם בכיפות הסרוגות, וכי הוא מתכוון להקדיש לנושא הזה הרבה זמן

מה שהרב שלום כהן לא אמר, כי המלחמה הגדולה מתחילה רק עכשיו עם מינויו מפני שרוב ש"ס אינה שלימה עם המינוי וכבר היום הכריז הגאון הרב מאיר מאזוז על הרב שלמה עמאר כי הוא המרן של הדור וכי הוא יוביל אותנו מעתה ולא שלום כהן

בעל כרחו יענה אמן - דרעי נאלץ ולפני כולם הילל ושיבח את אלי ישי ביודעו כי בלי זה אין כל ערך למינוי כלשהו הולכים לפילוג

video

יחסים עכורים בין יצחק יוסף והרב דוד לאו יצחק יוסף לא רצה ללכת יחד עם הרב דוד לאו

תסתכלו טוב על התמונה בניגוד לעבר לאחר ברכת כהנים ראינו את הרבנים הראשיים שלמה עמאר ויונה מצגר יחד כאן ראינו אמנם את השניים ישובים זה לצד זה אבל אינם מחליפים מילה, ואחר כך אף לא התייצבו יחד אלא יצחק יוסף ברח הלך לבד לא רצה להיות במחיצתו של הרב דוד לאו

בין השניים אין הסכמות על הרבה דברים על מה שזה אומר יום אומר האחר לילה, הבעיה הגדולה של הרבנות הראשית שלא יצחק יוסף מוביל אלא אריה דרעי מושך דרכו של יצחק יוסף שהוא בעצם הבובה של דרעי ברבנות והרב דוד לאו אומר כי אם כבר הוא יישב עם דרעי ויסכם ולא עם יצחק יוסף מפני כשהוא מסכם עמו משהו אחרי כמה שעות הדברים משתנים מפני שאריה דרעי רוצה אחרת, בצורה שכזו אי אפשר לעבוד יחד

האכזבה היתה גדולה חסידי הרב ברלנד עשו את הסדר בלעדיו

מאת ברסלבר

בשובו בנים מאשימים ותוקפים את הרב האשכנזי וורן גולדשטיין וטוענים שבגללו הרב ברלנד בחר לעשות ליל הסדר עם משפחתו לבד ולא הגיע לליל הסדר כדי לא ליצור מהומות ורעש במדינה עקב התנגדותו של הרב וורן, למרות שהרבנים הראשיים לישראל יצאו בערב פסח בקריאה לארח את חסידי הרב ברלנד בפסח, הרב גולדשטיין לא חזר בו עד לרגע זה והתנהג באכזריות כמו רפורמי ואף בערב החג אירגן הפגנה נגד החסידים ולאכזבתו הגיעו רק 15 נשים מאירגוני הרפורמים והקונסרטיבים להפגין, זה רק מראה מי הם שומעי ליקחו של ד'ר וורן גולדשטיין שמתוך 70אלף יהודים שגרים ביוהנסבורג רק 15 נשים נענו לקריאתו ובאו להפגין, חסידי הרב ברלנד התאכזבו מאוד מכך שהרב לא הגיע אליהם וערכו ליל הסדר בלי הרב

אנשי הרב ברלנד מחתימים רבנים נגד הרב של יוהנסבורג

מאת ברסלבר

כעת נערכת החתמה בבתיהם של גדולי ישראל כנגד" הרב"האשכנזי הציוני של יהונסבורג שמקדש מלחמה בקדוש ישראל הרב ברלנד בנסיון להסגירו לארץ בכל דרך אפשרית. באם ימשיך במעשיו יוכרז עליו דין מוסר!!! הרפורמי הזה לא מסתפק בכך שעשרות משפחות הורעבו בחג בגלל פסיקתו המקוממת וממשיך לעבוד עם הרשויות על מנת להסגיר את הרב

מבזקים - מפה ומשם


ר' שמואל אויערבך הגיע לביקור חג אצל מרן האד' מגור
 -----------------
כעת בעליה לרגל והקבלת פני רבו אצל הראשל"צ הגר"י יוסף: הגר"ש שלוש - חיפה, הגר"י פרץ - רעננה, הגר"ד אבוחצירא - יבנה, הגר"מ ועקנין - יקנעם, הגר"י ברזילי - גני תקווה, הגר"א אילוז - אור עקיבא -הגר"צ ערוסי - קרית אונו, הגר"מ נגארי - מעלה אדומים. עשרות דיינים ורבני שכונות, הגר"ב שמואלי, יו"ר ש"ס דרעי וחכי"ם. מחיצה קרסה לפני דק' במקום עקב העומס. פצוע קל במקום.
 -----------------
ישראל כהן ב'כיכר': סיפור הסולחה שמסעיר את לונדון החרדית. לאחר נתק משפחתי של 35 שנה הושג בערב החג פיוס בין הגיסים למשפחת המיליארדרים בעריש ברגר, אליש אנגלנדר וחיים משה פלדמן.
אלי ישי תחזור להנהיג אותנו שיתף את הקישור הבא ואמר על זה:
 -----------------
המכה השישית!!! אני מתחיל לפרסם הקלטות שירעידו את המדינהה קלטה ראשונה בה מכנה מרן זיע"ה בימיו האחרונים לפני פטירתו  את מרן רבי שלמה משה עמר שליט"א במילים " מאור עינייים" כבודו אור עולם,  אז מי שחשב שהיה נתק בינהם שישמע את האמת
https://www.youtube.com/watch?v=qVcO93fIKDc&list=UUBDv-U7o71Rold4aHCLTwUg מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א קורא לגאון הרב שלמה עמאר בכינוי : " מאור עינים.... כמה דקות לפני הניתוח אתמול.. מרגש
  -----------------
טקס הכתרת הרה"ג זמיר כהן לרב שכונת אתרוג בביתר עילית במעמד הרב הראשי וחברי מועצת חכמי התורה.
  -----------------
מרן שר התורה ר' חיים קנייבסקי מתחיל מחדש את הש"ס לאחר הסיום בערב פסח
  -----------------
בד"ה מרת אקרמן ע"ה מב"ב אמא של הבריון שרוליק הטרוריסט של גור.


לקריאת כל המבזקים כנס כאן:

יום חמישי, 17 באפריל 2014

'ככר השבת' ו'בחדרי חרדים' מקבלים הרבה כסף מאנשי ברלנד ומונעים חומר ותגובות של הצד השני - זועקים מתנגדיו של הרב ברלנד

מאת ברסלבר

לצערי הרב- היום עם כסף אפשר לעשות הכל... (למראית העין)
כך גם מתנהגים 2 האתרים ב'חדרי חרדים' ו'כיכר השבת'... מעבר לים מזימבאבו הרחוקה... נזרמים אלפי שקלים מידי חודש לשתי האתרים האלו... כדי שיציגו את ברלנד ויתנו לו במה אצל החרדים...
זה לא סוד שהרבה רבנים ודיינים נבחלים ונסלדים מקהילת שובו בנים בכלל ומרבם ברלנד בפרט...
לא נדבר שהם לא מעלים חומרים רבים שקיבלו מאיתנו...
אלא גם בתגובות שימו לב שרק תגובות שבעד ברלנד הם מעלים לכל פוסט...
כדי לייצר אשליה כאילו ברלנד עדיין חי איתנו ובתוכינו...
אבל האמת ש'עולם התורה' ממזמן הוקיע את ברלנד מהזרם הכללי...
ידוע שר' שמואל אויערבך היה מגיע מידי פעם לכנסים של שובו בנים...
ואחר כך שהתוודע להנהגות וסיפורים מחצר הבאבא ברלנד... הוא יותר לא דרך שם...
אבל את כיכר השבת ובחדרי חרדים זה לא מעניין מה גדולי ישראל חושבים...
הם רוצים לייצר צפיות וכניסות לדף ולאתר שלהם וכך בעתיד יוכלו לעשות כסף מפרסומות ומדעת קהל..
ונסיים בחידוש נפלא שאמר ר' נתן מברסלב "השומר אמת לעולם- האמת היום הוא כמו גרעין קטן שמתכסה בהרבה בוץ עד שלא רואים אותו... וכשנראה שמתרקב אז הוא צומח ופורח והיה לאחד האילנות הנאים והיפים...
כך 'האמת' ה' שומר עליה על אף שנראה שהשקר מצליח בעולם זה רק למראית העין...

סימן טוב שהשלג יורד בליל פסח - בניו יורק ירד בליל הסדר שלג


בריב הרבנים בקראון הייטס אשם רק השליש הרב רוזנברג מפני שמיהר לאשר מועמדות של מי שלא הספיקו לברר מספיק אודותיו

הזכרון של הציבור חלש ושוכח הרבה מה קרה, הבחירות לרבנות קראון הייטס התנהלו כדין וכפי שצריך, אישרו את שמות המועמדים ונדמה היה כי הנה סוף סוף הולכים לבחירות ולקראון יהיו 3 רבנים נבחרים שלא יוכלו לערער עליהם. אבל תוך כדי אישור המועמדות הסופית וההכרזה על מי שהם המועמדים לאחר שבוע מתוך החודש שנקבע להריץ את המועמדים עד לבחירות פרש מועמד המשיחיסטים שהוא אחד ממכובדי רבני שכונת קראון הייסט ואלו מיהרו להביא איזה אברך מאוסטרליה מי שכלל לא ידעו מי הוא, ראשי הציבור בקראון הייטס שמעו ולא דיברו כי לא ידעו במי מדובר, היו שטענו כי יש לדחות את הבחירות או שלא לאשר מועמד נוסף כלשהו אבל הרב רוזנברג השליש ממונסי החליט לאשר את המועמדות של יוסף ברוין מאוסטרליה ולא קלט כי הוא במו ידיו הרס את כל אשר בנה שם

שימו לב, היו בחירות לועד הקהל וכן לגבאים והכל עבר בשלום מי שנבחרו הם המכהנים בפועל ואין כל הרהור, אבל באשר לרבנים הוא לא הצליח להביא להסכמה, ומדוע מפני שרק אחרי שברוין נבחר נודע כי מדובר במי שאין לו סמיכה כלל, המשיחיסטים חיפשו אדם שיוכלו עמו לשחק נגד הרב אזדאבא לקחו מישהו מרחוק בבחינת הרוצה לשקר ירחיק... וככה עבדו על הציבור

מה שהרב רוזנברג לא קלט כי הפזיזות בקראון הייסט מסוכנת כל דבר כזה חייב להיות עם הרבה מחשבה והרבה זמן עד אשר לא יהיו סברות וטענות, אם היו עוד שבועיים לפחות היו יודעים כי אין לברוין סמיכה, הוא שיקר כאילו הגאון רבי גבריאל ציננער נתן לו סמיכה ואין בכך כל אמת

גם אם יטען כי עכשיו יש לו סמיכה, בשעת מעשה לא היה לו סמיכה מינו אדם שלא היה לו סמיכה לרב של קראון הייטס וזה לכשעצמו דבר חמור מאוד - הטענה של רוזנברג כי הוא קיבל ניירת כאילו שיש לו סמיכה, אבל מה ששכח, כי במלחמה בין משיחסיטים לשפויים צריך לקחת בחשבון הפתעות

עכשיו במה שקורה, אין מנוס אלא לפצל את השכונה לשניים לעשות רבנות עצמאית למשיחיסטים ורבנות לשפויים ושלום על ישראל, בין כה וכה בכל יתר הענינים זה מתנהל כך, אז שיהיה גם בענין הזה כך

יצויין כי בכל יתר השכונות החרדיות נהוג כך, אין דבר כזה רב לבורו פארק או לווילימסבורג כל קהילה יש לה רב משלה, כך גם בחב"ד למשיחיסטים רבנים משלהם ולשפויים משלהם ושלום על ישראל לא תהיה עוד סיבה לריב

בשל מלחמה על ההכשרים חזרה מלחמת הרבנות בקראון הייסט = הרב אזדאבא קובע כי אין כל ערך לרבנותו של ברוין מפני שמעולם לא קיבל סמיכה - הגאון רבי גבריאל ציננער מעולם לא הסמיכו לרבנותהרב שוויי ויוסף ברוין משיבים - מתחמקים מן הטענה המרכזית שברוין לא הוסמך לרבנות - ונוסח מכתבם בשפת שוק

היום יום י"ח ניסן


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


ילדים ובחורים משועממים בין ההפגנות עלו לרגל לראש המחבלים לברכו בברכת מחבלים

הרב בן ציון מוצפי : הבד "צים פועלים כמו המאפיא - הציבור מממן את הכיסים הפרטיים

מאת משגיח

הרב בן ציון מוצפי : הבד "צים פועלים כמו המאפייה, המאפייה יכולה ללמוד מהם איך לעבוד, על המחירים
המופקעים שגובים הבד" צים אמר הרב: הציבור מממן את הכיסים הפרטיים של האנשים האלה,
הרב התייחס לייבוא הבשר לארץ במסגרת ההכשר שבראשותו ואמר: "הקב"ה עזר לנו, זה נסים ונפלאות, אני לא רוצה לספר מה עברתי , שבעים מדורי גיהנום. נלחמו בנו , לא רצו שנכנס לנישה הזו,  זה לא סוד שהאנשים, חלקם רבנים, העומדים מאחורי הבד" צים עושים כסף רב על חשבונם של האברכים הנאלצים
לקנות את הבשר המהודר במחירים מופקעים.
בדבריו, הרב מוצפי חושף מעט על מאחורי הקלעים במלחמת הבד" צים בשל החשש שעוד מישהו יכנס
לנישה הזו, למה? אני אגיד לכם באופן גלוי וחד משמעית, יש הרבה כסף בנושא הזה, זה שהם מוכרים כל קילו (בשר בקר) במחירים מפולפלים, משישים ושמונים ש"ח ומעלה, זה פשוט הציבור מממן את הכיסים הפרטיים של האנשים שנמצאים שם מסביב .הם הכניסו משגיח שלהם שצילם את הטריפות שיצאו בשחיטה שלי, הרי כל אחד ששוחט בקר יוצא לו רק כשישים אחוז חלק, עשרים אחוז כשרות רבנות, ועוד איזה עשרים
אחוז טרף. הלך הרשע הזה - המשגיח - שיש לו גם זקן וגם 2 תפילין , וצילם את הטרף ושלח לפה בהודעה, חס ושלום שאני מאכיל טריפות, והכל כדי לשבור אותי. ב "ה לא הצליחו, זה ממש שיטות של המאפייה, המאפייה יכולה ללמוד מהם שיטות איך לעבוד,
בסיום דבריו חשף הרב מוצפי כיצד אנשי הבדצי"ם עושים הון עתק על חשבון האברכים: "עוף
עולה בסך הכל 5,90 שח לקילו והבדצים מוכרים ב26 שח, תגידו שיש עלויות אז זה מגיע ל 12- ש" ח , עם מע "מ - 14 ש"ח מקסימום.

ווארטים


יהודי אחד רצה לעשות פרנסה אז הוא מכר בערב יום כיפור ערכה ליום כיפור שכלל שקית אשפה גדולה להשתחויות ומחזור קטן שיהיה נוח להחזיק את זה וכף מעץ
שאל אותו בן אדם למה הכף עץ
הוא ענה מי שיודע מה עושים עם זה בבדיקת חמץ יידע מה לעשות עם זה ביום כיפור


הרבי הריי"צ אמר:
שההארה של כל המועדים מאירה בכל יום ואילו הארת חג הפסח נמשכת באופן תמידי. מזה מובן שההמשכה של חג הפסח נעלית יותר מההמשכות בשאר המועדים.. החידוש של חג הפסח שנמשך בכל רגע ורגע.
(תורת מנחם תשי"ד)

האדמו"ר ממודז'יץ בתפילה ו'ספירת העומר' בכותל המערבי - תמונותלגלריה כנסו כאן:

האדמו"ר מפיטסבורג בתפילה ו'ספירת העומר' בכותל המערבי - גלריה


לגלריה כנסו כאן:

מעמד קבלת פני הרבנים הראשיים בכותל

בתום מעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל המערבי נערך בסמוך לרחבת הכותל המערבי מעמד הקבלת פני הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, והרה"ר הגאון רבי דוד לאו, בהשתתפות הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, אישי ציבור רבנים וראשי ישיבות.
 לגלריה כנסו כאן:

7 ימים שהר הבית סגור ומסוגר ליהודים. - לערבים הכניסה חופשית


מאת מקדשער

ח"כ משה פייגלין הגיב על סגירת הר הבית ליהודים בפסח: "בחמשת הימים האחרונים הר הבית נכבש למעשה לא על ידי הצבא הירדני, אלא על ידי פלוגה של החמאס.

כשלון המשטרה בהר הבית, הוא למעשה כשלון הדרג המדיני בשמירה על ליבה של ירושלים. המשך גרירת הרגלים תביא לכך שממשלת ישראל והעומד בראשה יזכרו בתולדות ישראל כמי שהפקירו את הר הבית לשלטון החמאס. הצבת פלוגת מג"ב במסגד אל-אקצה וסילוק הפורעים היא התגובה הנדרשת כדי לשמור על ריבונותנו בהר הבית ובארץ ישראל כולה". אמר
____________

המשנה לראש העיר ירושלים, דב קלמנוביץ', קרא למשטרת ישראל לסגור בימי החג את הר הבית לערבים.
"בימים אלה שאין רמאדן ואין חג מיוחד אחר לערבים מן הראוי להתחשב בחג החשוב ליהודים ולהתחשב באלפי היהודים שהגיעו מכל העולם לפקוד את האזור. התפרעויות כאלה מרחיקות את התיירים ותפקדנו לשמור על ההר", אמר.

זמנים - אופק ירושלים


זמנים - אופק בני ברק


תכננו לרצוח


השבת אבידה

ר' חיים גוט מועד, אם תוכל לפרסם: ביום א' של חול המועד, בדרך לכותל המערבי באזור שער יפו, נמצאו משקפי ראיה בתוך נרתיק של 40-90, נא להתקשר 054-8050017. ישר כח

ההבדלים והחג


ההתמודדות היומית של צה"ל עם הערבים

video

ברכת כהנים היום בכותל המערבי

videoהבורר המושחת של המחבלים

מאת בן תורה

המכתב של גדולי ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קנייבסקי נגד צימבליסט מושתת מכמה וכמה טעמים:

א. פסה״ד של צימבליסט הסתיים לפני 14 שנה ואין בסמכות שום בי״ד וק״ו זבל״א לחזור בו מפסה״ד ומשנה מפורשת היא מה עושים כאשר הבי״ד טעה בדבר משנה או בשיקול הדעת וק״ו כאשר הוא סתם רוצה לשנות את פסה״ד.

ב. הרב צימבליסט הפקיד בשעתו מכתב בידי הגראי״ל בו הוא מתחייב כי ברגע שמרן יורה לו לפרוש הוא יפרוש מיד.

ג. כל פסה״ד של צימבליסט מושתת על כך שפוניבז׳ זה מקום ציבורי וחלים עליו דיני חזקת שררה ומשכך הרב מרקוביץ שהיה עוזרו של הגר״א כהנמן ז״ל לא ניתן יותר לפטרו מתפקיד העוזר לצמיתות וברגע שאינו יכול להמשיך לשמש כעוזר לבנו הרב אליעזר, חייבים לפצותו בסמכויות משלו - חידוש תקדימי בפני עצמו. ואם כך הם פני הדברים הרי שלגדו״י ופרנסי הציבור המילה האחרונה בעינייני ציבור ושררה וגדו״י אמרו עתה את דברם באופן הכי נחרץ שיש. כמ״כ, פרנסי הציבור יכולים אף לפסול למשל את הרב מרקוביץ מטעמי טובת הציבור ונזקים חינוכיים שהאיש ממיט לדעתם על הישיבה זה שנים ארוכות.


אגב, כאשר רא"נ גרבוז ור"י רוזן היו בביתו של הגראי"ל שטיינמן קודם שמונו לשלוחים להעביר את המכתב התקיף לבורר צימבליסט, הגראי"ל טען לפניהם טעם רביעי ומקורי לחתימתו על המכתב ואף ביקשם לנמק זאת בע"פ לצימבליסט בפגישתם עמו והוא שהרב כהנמן טוען "נסתתמו טענותי" אחרי הדם הרע שזרם בינו לבין הרב צימבליסט זה שנים רבות, ולא גרע הוא מ"הנסתתמו טענותי" שטען בזמנו הרב מרקוביץ כלפי הגר"נ קרליץ.

כזכור, לפי שהבוררות הגיעה לפתחו של הרב צימבליסט, חתמו הרבנים כהנמן ומרקוביץ בוררות לפי ביה"ד של הגר"נ קרליץ אלא שבשלב מסויים של הבוררות, אחרי שדנו לפניו 3 דיונים נפרדים, טען הרב מרקוביץ "נסתתמו טענותיי" מאחר והגר"נ קרליץ בשבתו כבי"ד המרכזי של העיר הוציא שנים קודם לכן מכתבים הקוראים לרב מרקוביץ לחדול ממעשי הטרור שהפעיל בזמנו נגד הגרב"ד פוברסקי ולאחמ"כ נגד הרב כהנמן.

הגר"נ קרליץ קיבל בזמנו את הטענה של הרב מרקוביץ והתפטר מיוזמתו מהבוררות. כמו"כ הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטיינמן שיבחו בזמנו את המעשה הראוי של הגר"נ קרליץ.

לטענת הגראי"ל, טענתו העכשיוית של הרב כהנמן ל"נסתתמו טענותיי" לדון אצל הרב צימבליסט, היא לא פחות ואולי אף יותר בעלת משקל מטענתו של הרב מרקוביץ כלפי הגר"נ קרליץ.

כידוע, הרב כהנמן טען כלפי הרב צימבליסט כי הוא נפגש באופן אישי וחשאי ושלא במסגרת הדיונים עם ר"מים מישיבת פוניבז' כמו הרב מרקוביץ והרב אשר דוייטש ועוד, דבר שהביא כידוע לסכסוך אישי עמוק בין השניים והתדיינות ארוכה בפני ביהמ"ש בערכאותיו השונים.

בעוד מרן הגר"נ קרליץ מתנהג באצילות ובאבירות ומתפטר מהבוררות, למרות שפעל נגד הטרור של מרקוביץ רק ע"פ דין בי"ד קבוע שבעיר, צימבליסט הבריון לא רק שמסרב להתפטר בנסיבות גרועות פי מיליון - מספר פגישות חשאיות עם ר' אשר דוייטש תוך כדי הדיונים - שאינם בגדר סמכותו כבי"ד, אלא אף הולך לשנות את פסה"ד למרות שכבר ניתן פס"ד חלוט לפני 14 שנה, ולמרות שהתחייב למרן הגראי"ל שלא לשבת ולדון ללא אישורו.

לפי האובססיה החולנית שלו להמשיך ולדון את הצדדדים נגד ההלכה ונגד צו כל גדולי ישראל, נראה שמדובר באיש קטן ושלילי ביותר...

כזכור, הרב מרקוביץ הגיש כתב תביעה לפני כמה שבועות המבקשת לשנות את פסה"ד הקודם מן הקצה אל הקצה בשתי נקודות מרכזיות. א. להעביר לשליטתו את כל נכסי הישיבה. 2. למנות אותו כראש ישיבה יחיד ולפטר את האחרים. כמ"כ בדיון שהתקיים ביום ראשון שעבר דנו בתביעותיו אלו.

תשובות ההגנה של הרב כהנמן (המורכבות בכתב ובע"פ) בתמצות נמרץ:

א. חוסר סמכות של הרב צימבליסט לדון בתביעות אלו מן הטעמים דלקמן:

1. פסה"ד כבר ניתן לפני 14 שנה, ואין בסמכות איש לשנותו הן ע"פ ההלכה והן ע"פ החוק.
2. הרב צימבליסט הפקיד התחייבות בידי הבורר החדש הגראי"ל לפיה לא יישב לדון לא הסכמתו ואישורו.
3. לאור פסה"ד של הרב צימבלסט, חלה על ישיבת פוניבז' דין של מקום ציבורי לכל ענייני שררה ומשכך לגדולי ופרנסי הציבור הם המילה האחרונה לקבוע מהי טובות הציבור.

ב. הרב מרקוביץ הפר ראשון את פסה"ד כאשר לא סגר את העמותה "מסורת התורה" ואין עליו אלא להלין על עצמו.

ג. הטענה לפיה הרב כהנמן גם הפר את פסה"ד דינה להידחות, שכן לפי פסה"ד הגרי"ג אידלשטיין והגרב"ד פוברסקי הם ראשי הישיבה הממלאים את מקומם של הגרא"מ שך והגר"ד פוברסקי ואילו הרב מרקוביץ הוא ראש ישיבה השווה להם רק לענייני כבוד בלבד. ומשכך: כאשר ראשי הישיבה המרכזיים - אשר מעולם לא חתמו על שטר הבוררות - מורים להרב כהנמן כי מטעמים חינוכיים וערכיים אין הם מסוגלים לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם הרב מרקוביץ, והרב מרקוביץ חולק על כך, ברור אפוא כי על נשיא הישיבה לציית להחלטתם החינוכית של הגריג והגרב"ד ולא לציית להרב מרקוביץ.

ד. דה פקטו, באופן החלוקה המעשי, למרות שהוא לא בוצע כלשון החלוקה של פסה"ד, הרב מרקוביץ קיבל לידיו יותר מהחלוקה של פסה"ד לאין ערוך. כי בעוד לפי החלוקה של פסה"ד, להרב כהנמן סמכות מלאה על הגשמיות ואילו על הרוחניות - קבלת ר"מים ותלמידים חדשים, יתחלקו ביניהם באופן של שנה לזה ושנה לזה. הרי שבחלוקה המבוצעת בפועל, לאור עובדות שהצליח לקבוע הרב מרקוביץ בכח הזרוע, הרב מרקוביץ מקבל לבדו רמ"ים, תלמידים, שנה אחרי שנה מבלי שאיש מתערב לו, כאשר בנייני הישיבה מחולקים פחות או יותר בשווה בין שניהם, הרב מרקוביץ מקבל באופן עצמאי תקציב מהמדינה, תקציב מהורי התלמידים ותרומות שהוא אוסף לעצמו בשימוש עם השם פוניבז'. זאת ועוד, עד לפני תקופה לא ארוכה, הרב כהנמן אף מימן לו את האוכל ושאר הוצאות שהיו לו. כך, שאף אם בהוראת ראשי הישיבה הגרי"ג והגרב"ד לא ניתן לעבוד בשיתוף פעולה עם הרב מרקוביץ כלשון פסה"ד, מטעמים חינוכים ערכיים, והרב כהנמן מחוייב כנשיא הישיבה לציית להוראותיהם החינוכיות, הרי שבפועל הרב מרקוביץ לקח לידו הרבה מעבר ממה שקיבל בספה"ד

.